Nyheder


kvalificeret rådgivning i arbejdet med forældre og børn med anden etnisk baggrund end dansk

Fabu kan nu tilbyde kvalificeret rådgivning og vejledning samt en solid socialfaglig indsats til forældre og børn/unge med anden etnisk baggrund end dansk. Tilbuddet er specielt målrettet til børn og voksne med mellemøstligbaggrund, herunder kulturelle og sproglige behov/indsatser. Samarbejdet varetages af en konsulent i Fabu, som er dansk uddannet socialrådgiver med arabisk baggrund og opvækst, […]

Fabu er udpeget til at være KEEP-team.

Fabu er af Socialstyrelsen, Viden til gavn projektet, udpeget til at være et af de 8 KEEP-teams, der skal etableres over hele landet de næste 3 år. KEEP står for Keeping Foster Parents Trained and Supported, og er et udenlandsk metodeprojekt som har til formål at understøtte plejeforældre i deres opgaver med deres plejebørn. I Fabu er […]

Én til én grundkursus for netværksplejefamilier

Fabu har erfaring for at afholde én til én grundkurser for netværksplejefamilier Kurserne er inspireret af KRITH og RUGO samt Eva Næslunds Sveriges model for slægtspleje. Underviserne er uddannede KRITH/RUGO undervisere med erfaringer inden for netværksanbringelser. Timeantal kan aftales med forvaltningen Årsager til at vælge denne form frem for grundkurser i gruppeform, kan være følgende: Hastende opgaver, hvor […]

§ 50-UNDERSØGELSER

Fabu tilbyder at foretage børnefaglige undersøgelser efter Servicelovens § 50. Undersøgelserne udføres af vores konsulenter, som er socialrådgivere eller socialformidlere og har mange års kommunal erfaring med både undersøgende arbejde og med at udforme beskrivelser. Fabu kan opstarte en ny § 50-undersøgelse inden for 48 timer. Find pjecen her  

Tilbudsportalen

Som privat aktør på familieplejeområdet har Fabu, i samarbejde med en anbringende kommune, adgang til tilbudsportalens oplysninger om plejefamilier. Det betyder, at vi kan bistå kommunerne med at opspore plejefamilier med ledige pladser. Endvidere kan vi tilbyde vores specialist hjælp til at matche plejebarn og plejefamillie. Kontakt visitator Heidi Møller-Rasmussen for yderligere oplysninger på tlf. 20126737

Støtte til forældre

Fabu tilbyder støtte til forældre til anbragte børn jvf. servicelovens § 54 Fabu-Fonden finder det væsentligt at tilbyde kvalificeret støtte til såvel forældrene som børnene under en anbringelse. Bestyrelsen har derfor besluttet at anvende en del af fondens midler til at sikre et lavt honorar for disse ydelser, som i 2015 udgør 290 kr. pr. time […]

Samværslokaler

Se vores samværslokaler i Rødovre, Ringsted og Hillerød. Fabu råder over 11 velindrettede  samværslokaler på Sjælland. Klik her og se vores brochure med billeder. Pjecen kan også rekvireres i papirudgave ved henvendelse til Fabu- Rødovre på 36 72 03 30

Samværsopgaver skal løses professionelt

Fabu har årelang erfaring i at etablere støttede og overvågede samvær og tilbyder samværslokaler 3 forskellige steder på Sjælland. Klik her og se mindst 13 gode grunde til at lade Fabu varetage kommunens støttede og overvågede  samvær.

Individuelle kurser for plejefamilier

Individuelle kurser om samvær er Fabus seneste tiltag. Vi har gennemført et mindre projekt med 12 familier, som har været på denne form for kursus og de har givet meget fine tilbagemeldinger i evalueringsrapporten omkring kursusformen. På dette kursus er der mulighed for at gå i dybden med de udfordringer plejefamilien står i med deres […]

Ny antologi om at være plejefamilie

“Plejefamilie – gaver og opgaver” er en antologi, hvor en buket af vidende fagpersoner, plejefamilier, tidligere anbragte unge m.fl. skriver om deres viden og erfaring med familieplejeområdet. Bogen henvender sig til plejefamilier og professionelle og kan bruges som opslagsbog og et sted at hente viden og inspiration til arbejdet med og som plejefamilie, men bogen […]

1 2 3