Kurser


sep
14
Efterværn og ungdomsuddannelse

Overgangen fra ung til voksen kan være udfordrende - og endnu mere for unge anbragte, for hvem det at flytte hjemmefra har en særlig dimension.

Formålet med dette kursus er, at plejeforældre og pædagoger bliver fortrolige med muligheder og begrænsninger i
efterværn som foranstaltning. Deltagerne vil endvidere tilegne sig redskaber til at støtte den unge i forhold til en relevant udslusning og selvstændig voksentilværelse.

nov
16
Samvær og tilknytning

En temaeftermiddag for alle, som arbejder professionelt med børn og samvær v/ Cand.Psych.Aut Henriette Lieblein Misser.