Neuroaffektiv analyse og intervention I & II


Formål

Formålet med kursusdagene er at præsentere kursisterne for den nyeste forståelse for børns sociale og følelsesmæssige udvikling på baggrund af hjerneforskning. Kursisterne vil endvidere få input til, hvordan de kan etablere et tværfagligt samarbejde, som med afsæt i en neuroaffektiv forståelse støtter børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt.

Baggrund

Selv små ting kan virke truende på traumatiserede eller omsorgssvigtede børn og unge. Det kan være svært for os som professionelle at regne ud, om det er en høj lyd, én der kigger forkert på vedkommende eller noget helt tredje, der trigger dem. Ligeledes kan det være svært at finde ud af, hvordan vi skal agere i relationen til et barn eller en ung, som svinger fra dygtig og reflekterende til umoden og udadreagerende.

Ofte ser vi børn og unge, som begavelsesmæssigt ligger inden for normalområdet, og som har en almindelig sproglig og motorisk udvikling, men som har store følelsesmæssige vanskeligheder. Disse børn frustreres nemt, er ofte impulsstyrede, kan være indesluttede og svære at fornemme i kontakten. De kan mangle empati, have svært ved at aflæse andre, overholde sociale spilleregler og normer samt at mentalisere.

Den neuroaffektive tilgang giver os mulighed for at finde frem til, hvilke kompetencer, der kan opbygges hos barnet/den unge, og hvilke miljø– og psykoterapeutiske interventioner, der skal til. Med udgangspunkt i hjernens udvikling kan vi møde barnet eller den unge dér, hvor de er. Samtidig hjælper det os til at koordinere den tværfaglige indsats omkring dem.

Indhold

Kursisterne vil blive præsenteret for en analysemodel til at vurdere personlighedsmæssige kompetencer og ubalancer for derigennem at kunne tilrettelægge og målrette interventioner med det sigte, at barnet/den unge udvikler sin evne til selvregulering såvel som sine følelsesmæssige, sociale og kognitive kompetencer.

Kursisterne vil endvidere tilegne sig redskaber til at vurdere barnets aktuelle tilstand og afgøre, hvordan man bedst kan rådgive og vejlede andre professionelle, som arbejder med barnet. Ud fra et forebyggende perspektiv skal vi se på, hvordan man kan tilrettelægge en hverdag, så man er på forkant med børnenes selvregulering

1. temadag

Hvordan kan vi forstå vanskeligheder med at indgå i sociale sammenhænge, og hvordan kan vi forstå barnets eller den unges adfærd?

Dagen indledes med en introduktion til menneskets neurobiologiske udvikling. Vi vil se på, hvordan hjernen udvikles gennem relationer, og hvilken betydning omsorgssvigt og traumer har på hjernens funktion.

Kursisterne vil endvidere få indblik i, hvordan man fra teoretiske principper kan analysere sig frem til primære funktionsniveau på både det sociale, følelsesmæssige og kognitive område.

  • Konkret eksempel på analyse af et barn på baggrund af en case
  • Deltagerne tager udgangspunkt i egen case og skal ud fra teoretiske principper analysere sig frem til barnets eller den unges baseline eller funktionsniveau.

2. temadag

Hvordan udvikler vi børn og unges følelsesmæssige kompetencer?

Kursisterne arbejder videre med egen case og går fra analyse til interventioner.

  • Konkret eksempel på tilrettelæggelse af udviklingsbaserede aktiviteter på baggrund af en case
  • Ud fra egen case og analyse opstiller deltagerne konkrete interventionsforslag og rådgiver om aktiviteter, der er specifikt til passet det pågældende barn/den unge
  • Der vil være fokus på vejlederens rolle i forhold til det professionelle netværk
  • Vi skal desuden beskæftige os med mentalisering: Hvordan kan vi møde barnet/den unge med en mentaliserende tilgang.

Generelt

Begge dage vil veksle mellem oplæg, filmklip, eksempler fra praksis og refleksioner.

Tilmelding er bindende. Et eventuelt afbud skal ske senest en uge før kursusstart. Ved for sent afbud skal der betales for kursuspladsen. Eventuel egenbetaling sker til Nordea: reg.nr. 2191, kontonr. 590 590 4142. I forbindelse med betalingen anføres kursusdeltagers navn og kursusnummer.

Kursusbeskrivelse til udskrift

 

Gå til tilmelding
Tid og Sted
14. November kl. 09:11-15:30

Rødovregaard 'Kostalden'
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Tilmeldingsfrist
31-10-2017 12:00
Kurset henvender sig til
Sagsbehandlere og familieplejekonsulenter
Antal Pladser
60
Pris
Pr. person: 2.150,-

Undervisere

Knud Hellborn

Knud Hellborn er autoriseret psykolog og arbejder til daglig med undervisning, udredning, terapi og tilrettelæggelse/implementering af behandlingsforløb med neuroaffektiv udviklingspsykologi som forståelsesramme på både specialområdet og almenområdet. Derudover superviserer Knud plejefamilier, specialinstitutioner og familiecentre, samt afholder temadage ud fra en neuroaffektiv tilgang. Knud er uddannet i Neuroaffektiv udviklingspsykologi hos Susan Hart og Marianne Bentzen. Sammen med dem er han medudvikler af NUSSA, som er et udviklings– og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige.

Tilmelding til "Neuroaffektiv analyse og intervention I & II"

Udfyldes hvis du har et igangværende plejeforhold gennem Fabu
Udfyldes hvis dit plejebarns kommune har bevilget kurset

Afkrydses hvis du selv betaler for kurset