Fabus bestyrelse


Fabu er organiseret som en almen velgørende fond ”Fabu-fonden” og ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af:

Formand:
Mogens Højenvang. Tidligere børne- og kulturdirektør i Frederikssund Kommune.

Næstformand:
Idamarie Leth Svendsen. Cand.jur. Lektor på Professionshøjskolen Metropol (socialrådgiveruddannelsen), samt ph.d.-stipendiat på RUC.

Bestyrelsesmedlemmer:
Roland Durup. Psykolog
Claus-Arne Hansen. Cand.merc. Uddannelsesleder ved Institut for Socialt Arbejde ved Professionshøjskolen Metropol.

Daglig leder:
Administrationschef Finn Voss

Forretningsfører:
Livsværk, Dronningensvej 2, 2000 Frederiksberg