Fabu tilbyder terapeutiske samtaleforløb for børn, unge og voksne med behov for ekstra støtte v/ Sine Mandix Svendsen, psykoterapeut MPF.

Tilbuddet henvender sig til både hjemmeboende børn og unge, anbragte børn og unge samt voksne.

Læs mere om Sine og de terapeutiske samtaleforløb her 

Konsulent i Fabu København til det socialfaglige område.

Kunne du tænke dig et udfordrende job, hvor dine personlige og faglige kompetencer kommer i spil? Du tilbydes et dynamisk arbejdsmiljø med erfarne konsulenter, der er klar til at byde dig velkommen i Fabu. Vi lægger vægt på høj faglighed, selvledelse under ansvar og en uhøjtidelig omgangstone.

Se hele stillingsopslaget her

I Fabu har vi stor erfaring i at arbejde med netværksplejefamilier og kan tilbyde at stå for netværksafsøgning, forundersøgelser, grundkursus og efterfølgende vejledning til familien.

Vi afholder grundkurser som 1:1 kurser, eller som holdundervisning, når der er deltagere til det.
Lige nu ser det ud til, at vi har snart tilbyde et grundkursus for hold.

Hvis du eller nogen du kender har brug for et grundkursus for netværksplejefamilier, så kontakt Marianne Folden på 20 48 52 64

Læs mere om netværksanbringelser her

Samvær

 • Alle former for overvåget og støttet samvær, oftest i vores samværslokaler eller i hjemmet, på døgninstitution, i fængsler, udlandet, akutopgaver, m.v.
 • Samværskonsulenter, der alle har en professionel baggrund og erfaring og som udvælges til hver enkelt opgave på baggrund af opgavebeskrivelsen
 • Før- og eftersamtaler med barnets familie i forbindelse med samværet
 • Grundig og detaljeret skriftlig tilbagerapportering til forvaltningen om samværsforløbene
 • Individuelle kurser for plejeforældre, der har plejebørn, som skal have overvåget eller støttet samvær
 • Samarbejdssamtaler mellem barnets forældre og plejefamilie
 

Fabu har samværslokaler i Rødovre, Hillerød, Ringsted og Vordingborg. 

Kontakt os på telefon 36720330 eller mail samvaer@fabu.dk

Konsulentydelser

Fabu kan i de fleste tilfælde træde til med meget kort varsel.

Kontakt os på telefon 38760680 eller mail fabu@fabu.dk 

Familieplejeløsninger

 • Konsulentbistand til intensiv fagspecifik supervision, rådgivning og vejledning af kommunens egne plejefamilier
 • Faglig støtte til matchningsforløbet i nye anbringelser
 • Forundersøgelse af plejefamilier med henblik på en konkret godkendelse
 • Afklarende/udviklingsfremmende samtaler med børn og unge (dækker ikke den halvårlige, lovpligtige børnesamtale).
 • Samarbejdssamtaler mellem barnets forældre og plejefamilie
 • Netværksafsøgning
 • PREP-kurser for plejefamilier
 • Alsidig kursusvirksomhed for såvel plejeforældre som forvaltningsmedarbejdere

 

Kontakt os på telefon 38760680 eller mail fabu@fabu.dk 

Kurser

 • Fabu arrangerer løbende kurser for egne tilknyttede plejefamilier, samt plejefamilier der arbejder direkte for en kommune.
 • Kurserne er gratis for plejefamilier, som har et igangværende plejeforhold via Fabu.
 • Vi arrangerer kurser for sagsbehandlere, familieplejekonsulenter, biologiske forældre og fx personale på opholdsteder og døgninstitutioner. 
 • Vi arrangerer individuelle og særligt tilrettelagte kurser.

Kontakt os på telefon 38760680 eller mail fabu@fabu.dk

Plejefamilier søges

 • I Fabu er vi altid interesseret i at komme i kontakt med dygtige og rummelige familier, som er parate til at åbne deres hjem for et eller flere børn.
 • Vi er meget interesseret i yngre familier som allerede har en plejetilladelse og som ikke bor mere end 30-60 minutters kørsel fra København

Hvis du og din familie har lyst til at høre mere, så kontakt visitator Heidi Møller-Rasmussen på telefon 20126737 eller mail hmr@fabu.dk