Individuel støtte til plejeforældre om samvær, følger med som gratis ydelse, når samværet ligger hos Fabu.
Plejeforældres tilgang til samværet har stor betydning for barnets oplevelse af samværet. Forskning og erfaring viser, at når plejeforældrene får støtte til at se deres rolle og forpligtelse, og får drøftet samværet igennem med en erfaren konsulent, udvikler samværet sig mere harmonisk til glæde for barnet og øvrige parter.

Fabu tilbyder 2 x 2 timers individuel mini-kursus til plejeforældre.

Hvis samværsopgaven varetages af Fabu, tilbydes kurset gratis.

Læs pjecen om Fabus minikursus til plejeforældre.

Fabu udbyder nu par-kurset PREP

Et PREP-kursus har til formål at give jer inspiration til at se på parforholdet med nye øjne.
PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program eller lidt frit oversat: Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold.
PREP træner par i at have samtaler, hvor begge bliver hørt og forstået, og er et undervisningstilbud, som ikke skal forveksles med parterapi.

Læs mere her

Samvær

 • Alle former for overvåget og støttet samvær, oftest i vores samværslokaler eller i hjemmet, på døgninstitution, i fængsler, udlandet, akutopgaver, m.v.
 • Samværskonsulenter, der alle har en professionel baggrund og erfaring og som udvælges til hver enkelt opgave på baggrund af opgavebeskrivelsen
 • Før- og eftersamtaler med barnets familie i forbindelse med samværet
 • Grundig og detaljeret skriftlig tilbagerapportering til forvaltningen om samværsforløbene
 • Individuelle kurser for plejeforældre, der har plejebørn, som skal have overvåget eller støttet samvær
 • Samarbejdssamtaler mellem barnets forældre og plejefamilie
 

Fabu har samværslokaler i Rødovre, Hillerød, Ringsted og Vordingborg. 

Kontakt os på telefon 36720330 eller mail samvaer@fabu.dk

Konsulentydelser

Fabu kan i de fleste tilfælde træde til med meget kort varsel.

Kontakt os på telefon 38760680 eller mail fabu@fabu.dk 

Familieplejeløsninger

 • Konsulentbistand til intensiv fagspecifik supervision, rådgivning og vejledning af kommunens egne plejefamilier
 • Faglig støtte til matchningsforløbet i nye anbringelser
 • Forundersøgelse af plejefamilier med henblik på en konkret godkendelse
 • Afklarende/udviklingsfremmende samtaler med børn og unge (dækker ikke den halvårlige, lovpligtige børnesamtale).
 • Samarbejdssamtaler mellem barnets forældre og plejefamilie
 • Netværksafsøgning
 • PREP-kurser for plejefamilier
 • Alsidig kursusvirksomhed for såvel plejeforældre som forvaltningsmedarbejdere

 

Kontakt os på telefon 38760680 eller mail fabu@fabu.dk 

Kurser

 • Fabu arrangerer løbende kurser for egne tilknyttede plejefamilier, samt plejefamilier der arbejder direkte for en kommune.
 • Kurserne er gratis for plejefamilier, som har et igangværende plejeforhold via Fabu.
 • Vi arrangerer kurser for sagsbehandlere, familieplejekonsulenter, biologiske forældre og fx personale på opholdsteder og døgninstitutioner. 
 • Vi arrangerer individuelle og særligt tilrettelagte kurser.

Kontakt os på telefon 38760680 eller mail fabu@fabu.dk

Plejefamilier søges

 • I Fabu er vi altid interesseret i at komme i kontakt med dygtige og rummelige familier, som er parate til at åbne deres hjem for et eller flere børn.
 • Vi er meget interesseret i yngre familier som allerede har en plejetilladelse og som ikke bor mere end 30-60 minutters kørsel fra København

Hvis du og din familie har lyst til at høre mere, så kontakt visitator Heidi Møller-Rasmussen på telefon 20126737 eller mail hmr@fabu.dk