Det er med glæde og stolthed, at Fabu er blevet valgt som VISO leverandør.

6. maj 2020

ÆNDRING AF REGLERNE FOR SAMVÆR

Social- og indenrigsministeriet har den 1. maj udsendt en opdatering af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet.

Her fremgår det, at kommunalbestyrelsens mulighed for midlertidigt at suspendere anbragte børn og unges samvær med forældre og netværk afskaffes. Det betyder, at et samvær kun kan suspenderes ved en afgørelse i børn og unge-udvalget.

Kommunalbestyrelsen kan dog fortsat, efter konkret vurdering af den enkelte sag, træffe afgørelse om rammerne for samværets omfang og udøvelse.

Udgangspunktet er fortsat, at anbragte børn og unge har ret til samvær og kontakt med deres familie og netværk – også i den aktuelle situation. Samtidig er det afgørende, at man fortsat begrænser den sociale kontakt for at passe på deltagerne i samværet og begrænse spredningen af COVID-10.

Se hele ministeriets pressemeddelelse her

I Fabu tager vi alle forholdsregler for at begrænse risikoen for smitte i forbindelse med samvær. Der gøres ekstra rent i vores samværslokaler, og legetøj afsprittes efter brug. Samvær indledes med håndvask/afspritning af hænder. Hvis der ses sygdomstegn hos en af deltagerne, aflyses samværet. Mange samvær gennemføres udenfor, da smitterisikoen er væsentligt mindre i fri luft.

Vores konsulenter har skærpet opmærksomhed på, at deltagerne i samvær følger retningslinjerne, men også på at alle samvær gennemføres i rolige og trygge rammer og fortsat bliver en god oplevelse for både børn og forældre.

Fabu følger udviklingen tæt.

21. april 2020

Coronavirus – rammerne for Fabus aktiviteter i den aktuelle situation

Fabu følger fortsat Sundhedsstyrelsens anbefalinger med henblik på at begrænse risikoen for smitte med Corona-virus. Vi følger de givne forholdsregler mht. hygiejne, håndvask og afspritning, og vi har yderligere sørget for ekstra rengøring af lokaler, specielt afspritning af dørhåndtag m.v.

Specielt vedr. samvær

Fabu aflyser som udgangspunkt ikke samvær på eget initiativ, såfremt alle parter fremstår raske og ikke har symptomer. Vi henholder os til hver enkelt kommunes udmelding om, hvorvidt samvær skal aflyses, enten via en tydelig generel udmelding eller konkret stillingtagen i hver enkelt samværsopgave.

Når samvær gennemføres, er det ud fra en vurdering af, at smitterisikoen er lille, da der kun er få personer samlet. Det er naturligvis en forudsætning for at deltage i samvær, at alle deltagere er raske og uden symptomer.

Hvis nogen møder op til samvær med sygdomstegn, vil samværet blive aflyst.

Vi sikrer et hygiejnisk miljø i samværslokalerne, og vores konsulenter har en skærpet opmærksomhed på de anbefalede forholdsregler fra Sundhedsstyrelsen. I alle lokaler er der opsat skilte på dansk og engelsk med instruktioner om, hvordan risikoen for smitte minimeres ved god hygiejne og begrænset kropskontakt.

Fabu følger naturligvis situationen tæt.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Samvær

 • Alle former for overvåget og støttet samvær, oftest i vores samværslokaler eller i hjemmet, på døgninstitution, i fængsler, udlandet, akutopgaver, m.v.
 • Samværskonsulenter, der alle har en professionel baggrund og erfaring og som udvælges til hver enkelt opgave på baggrund af opgavebeskrivelsen
 • Før- og eftersamtaler med barnets familie i forbindelse med samværet
 • Grundig og detaljeret skriftlig tilbagerapportering til forvaltningen om samværsforløbene
 • Individuelle kurser for plejeforældre, der har plejebørn, som skal have overvåget eller støttet samvær
 • Samarbejdssamtaler mellem barnets forældre og plejefamilie
 

Fabu har samværslokaler i Rødovre, Hillerød, Ringsted og Vordingborg. 

Kontakt os på telefon 36720330 eller mail samvaer@fabu.dk

Konsulentydelser

 • Kvalificeret rådgivning i arbejdet med forældre og børn med anden etnisk baggrund end dansk.
 • § 50-undersøgelser
 • Praktisk-pædagogisk støtte i eget hjem
 • Observationsopgaver i eget hjem eller i Fabus lokaler
 • Uanmeldte besøg i hjemmet
 • Råd og vejledning til forældre til børn med fysiske- og psykiske funktionsnedsættelser
 • Særligt tilrettelagt støtteopgaver
 • Løsning af alle former for udrednings- og akutopgaver
 • Støtte til barnets forældre (§ 54)
 • Støtteperson til børn og unge

Fabu kan i de fleste tilfælde træde til med meget kort varsel.

Kontakt os på telefon 36720330 eller mail fabu@fabu.dk

Familieplejeløsninger

 • Konsulentbistand til intensiv fagspecifik supervision, rådgivning og vejledning af kommunens egne plejefamilier
 • Faglig støtte til matchningsforløbet i nye anbringelser
 • Forundersøgelse af plejefamilier med henblik på en konkret godkendelse
 • Afklarende/udviklingsfremmende samtaler med børn og unge (dækker ikke den halvårlige, lovpligtige børnesamtale).
 • Samarbejdssamtaler mellem barnets forældre og plejefamilie
 • Netværksafsøgning
 • PREP-kurser for plejefamilier
 • Alsidig kursusvirksomhed for såvel plejeforældre som forvaltningsmedarbejdere

Kontakt os på telefon 36720330 eller mail fabu@fabu.dk

Kurser

 • Fabu arrangerer kurser og temadage, som henvender sig til vores kommunale samarbejdspartnere og til plejefamilier.
 • For plejefamilier, som har et igangværende plejeforhold via Fabu, er det gratis at deltage i kurser, som udbydes i Fabus regi.
 • Vi arrangerer kurser for kommunernes plejefamilier.
 • Vi arrangerer kurser for sagsbehandlere, familieplejekonsulenter, biologiske forældre og fx personale på opholdsteder og døgninstitutioner.
 • Vi arrangerer individuelle og særligt tilrettelagte kurser.

Kontakt os på telefon 36720330 eller mail fabu@fabu.dk

Plejefamilier søges

 • I Fabu er vi altid interesseret i at komme i kontakt med dygtige og rummelige familier, som er parate til at åbne deres hjem for et eller flere børn.
 • Vi er meget interesseret i yngre familier som allerede har en plejetilladelse og som ikke bor mere end 30-60 minutters kørsel fra København

Hvis du og din familie har lyst til at høre mere, så kontakt visitator Heidi Møller-Rasmussen på telefon 20126737 eller mail hmr@fabu.dk