Konference om familiepleje

I anledning af, at Danmark er værtsland for NOFCA i 2020, afholder Fabu en konference om familiepleje mandag den 27. april 2020 kl. 8:30-15:30 på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Fabu er dansk repræsentant i NOFCA (Nordic Foster Care Association), som er et forum for forskning og erfaringsudveksling mellem familieplejeorganisationer i Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Danmark.

Deltagelse i konferencen er gratis ved tilmelding. Se programmet her

Skal vi lytte til børnenes stemme eller skal børnene bestemme?

I Fabu hilser vi regeringens nye udspil på børneområdet velkommen, og vi kan ikke være andet end glade for, at der bliver sat fokus på børnenes egen stemme. Men det er ikke det samme som, at børnene skal bestemme og tage ansvar for meget svære beslutninger i deres liv og for eksempel kunne beslutte at afbryde relationen til deres forældre – som regeringen foreslår.

Uanset hvilken opvækst et anbragt barn har haft, så er de biologiske forældre en del af deres livsbane, og i langt de fleste tilfælde er det vigtigt for børnene, at de får en afklaret relation til deres forældre. Hvis barnet og fagpersonerne omkring barnet oplever, at samværet er dårligt for børnene, så kan man sætte samværet på pause, men i de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at reetablere en eller andet relation til de biologiske forældre senere i barnets liv.

I Fabu tror vi på, at samvær er en vigtig del af anbragte børns kendskab til deres biologiske ophav. Når vi taler med tidligere anbragte unge, fortæller de ofte, at de trods svære oplevelser i deres biologiske familier aldrig har tvivlet på forældrenes kærlighed, og at denne har udgjort en vigtig del af de unges samlede oplevelse af at være elsket.

Anbringelsesområdet er komplekst, og hvert barns situation er unik. Derfor skal man også løbende tage stilling til, hvordan samværet bedst muligt kan foregå, til fordel for barnets trivsel og udvikling. Det indebærer, at man skal lytte til barnet – men det indebærer også, at erfarne fagpersoner skal tage de tungeste beslutninger, så ansvaret ikke kommer til at ligge på børnenes skuldre. For de har allerede nok at bære på.

Læs hele Fabus indlæg omhandlende regeringens udspil hvad angår samvær på Fabus hjemmeside

Samvær

 • Alle former for overvåget og støttet samvær, oftest i vores samværslokaler eller i hjemmet, på døgninstitution, i fængsler, udlandet, akutopgaver, m.v.
 • Samværskonsulenter, der alle har en professionel baggrund og erfaring og som udvælges til hver enkelt opgave på baggrund af opgavebeskrivelsen
 • Før- og eftersamtaler med barnets familie i forbindelse med samværet
 • Grundig og detaljeret skriftlig tilbagerapportering til forvaltningen om samværsforløbene
 • Individuelle kurser for plejeforældre, der har plejebørn, som skal have overvåget eller støttet samvær
 • Samarbejdssamtaler mellem barnets forældre og plejefamilie
 

Fabu har samværslokaler i Rødovre, Hillerød, Ringsted og Vordingborg. 

Kontakt os på telefon 36720330 eller mail samvaer@fabu.dk

Konsulentydelser

 • Kvalificeret rådgivning i arbejdet med forældre og børn med anden etnisk baggrund end dansk.
 • § 50-undersøgelser
 • Praktisk-pædagogisk støtte i eget hjem
 • Observationsopgaver i eget hjem eller i Fabus lokaler
 • Uanmeldte besøg i hjemmet
 • Råd og vejledning til forældre til børn med fysiske- og psykiske funktionsnedsættelser
 • Særligt tilrettelagt støtteopgaver
 • Løsning af alle former for udrednings- og akutopgaver
 • Støtte til barnets forældre (§ 54)
 • Støtteperson til børn og unge

Fabu kan i de fleste tilfælde træde til med meget kort varsel.

Kontakt os på telefon 38760680 eller mail fabu@fabu.dk

Familieplejeløsninger

 • Konsulentbistand til intensiv fagspecifik supervision, rådgivning og vejledning af kommunens egne plejefamilier
 • Faglig støtte til matchningsforløbet i nye anbringelser
 • Forundersøgelse af plejefamilier med henblik på en konkret godkendelse
 • Afklarende/udviklingsfremmende samtaler med børn og unge (dækker ikke den halvårlige, lovpligtige børnesamtale).
 • Samarbejdssamtaler mellem barnets forældre og plejefamilie
 • Netværksafsøgning
 • PREP-kurser for plejefamilier
 • Alsidig kursusvirksomhed for såvel plejeforældre som forvaltningsmedarbejdere

 

Kontakt os på telefon 38760680 eller mail fabu@fabu.dk 

Kurser

 • Fabu arrangerer løbende kurser for egne tilknyttede plejefamilier, samt plejefamilier der arbejder direkte for en kommune.
 • Kurserne er gratis for plejefamilier, som har et igangværende plejeforhold via Fabu.
 • Vi arrangerer kurser for sagsbehandlere, familieplejekonsulenter, biologiske forældre og fx personale på opholdsteder og døgninstitutioner. 
 • Vi arrangerer individuelle og særligt tilrettelagte kurser.

Kontakt os på telefon 38760680 eller mail fabu@fabu.dk

Plejefamilier søges

 • I Fabu er vi altid interesseret i at komme i kontakt med dygtige og rummelige familier, som er parate til at åbne deres hjem for et eller flere børn.
 • Vi er meget interesseret i yngre familier som allerede har en plejetilladelse og som ikke bor mere end 30-60 minutters kørsel fra København

Hvis du og din familie har lyst til at høre mere, så kontakt visitator Heidi Møller-Rasmussen på telefon 20126737 eller mail hmr@fabu.dk