§ 54-støttepersoner


Fabus § 54-støttepersoner gør en forskel
Fabu har et korps af fagkonsulenter, der fungerer som § 54-støttepersoner. Konsulenterne har indsigt i arbejdet med anbragte børn og erfaring med forældresamarbejde. De modtager vejledning og supervision i Fabu i forhold til de konkrete opgaver.

En § 54-støtteperson fra Fabu kan

  • Tale med forældrene om årsagerne til anbringelsen, herunder deres følelser og holdninger
  • Tilbyde forældrene nye perspektiver på deres livssituation – og sammen med dem afsøge støtte- og aktivitetsmuligheder
  • Hjælpe forældrene i deres dialog med kommunen om anbringelsen. Både ved at gennemgå lovgrundlag og papirer og ved at drøfte deres handlemuligheder i anbringelsen
  • Støtte dem i, hvordan de kan være forældre for deres barn og deltage konstruktivt i barnets liv på barnets præmisser
  • Tale med dem om de problemer, der ledte op til anbringelsen. Herunder hvilke behandlingstilbud, der eksisterer

En tillidsfuld og neutral relation
Forudsætningen for at gøre en forskel for forældrene er, at de opnår en tillidsfuld relation til støttepersonen. Fabuss støttepersoner tager udgangspunkt i en anerkendende, ressourcesøgende og understøttende tilgang.
Vores erfaring er, at det kan have betydning for forældrene at kunne tale fortroligt med en person, der er neutral.

Fabus konsulenter er fleksible
Fabus støttepersonskoordinator hjælper med at finde den rette støtteperson til den enkelte sag. Støttepersonerne er fleksible i tid og sted. De kan mødes med forældrene i deres hjem, i Fabus lokaler i København, Rødovre, Hillerød, Vordingborg eller Ringsted – eller andre steder efter behov.

Indledende møde
I alle sager tilbyder Fabu et opstartsmøde med sagsbehandleren, hvor forældre, støtteperson og støttepersonskoordinator deltager. Her drøftes forældrenes konkrete behov for støtte, og der aftales antal timer.
På det indledende møde informeres forældrene også om støttepersonens rolle. Herunder at støttepersonen ingen indflydelse har på beslutningerne vedrørende barnet, og at støttepersonen ikke kontakter hverken kommunen eller anbringelsesstedet uden forældrenes tilladelse.

Kontakt
Støttepersonkoordinator
Sascha Sall
23 26 60 46
sas@fabu.dk

Pris
§ 54-støtte efter aftalt timeforbrug.
Takster for sager iværksat efter 1.5.2016
Pr. time i hverdage før kl. 17:00                                     Kr. 380,00
Pr. time i hverdage efter kl. 17:00 og i weekender                   Kr. 540,00

Fabu Paragraf 54-støtteperson til forældre med anbragte børn Blå 700 pixel 72 dpi

Pjece til sagsbehandlere