”ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2016”.


Foråret 2016 gennemfører SFI en stor undersøgelse af hvordan anbragte børn og unge i alderen  11-17 år har det. “ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2016”

Det er en opfølgning på en lignende undersøgelse fra 2014. Det unikke ved undersøgelsen er, at den belyser en række forhold ud fra børnene og de unges besvarelser. Undersøgelsen omfatter følgende temaer: kontakten til de voksne på anbringelsesstedet, trivsel og sundhed, fritid og kammeratskaber, kontakt til familien, skolegang, og kendskab til egne rettigheder.

Undersøgelsen giver god indsigt i de anbragte børn og unges generaliserede situation, men opdelt i forhold til anbringelsesform plejefamilie, opholdssted, institution eller andet.

SFI udsender spørgeskemaer snarrest og vi anbefaler at I bakker op om jeres plejebarns deltagelse.

Undersøgelsen fra 2014 kan ”googles” eller findes på SFI`s hjemmeside under publikationer ”Anbragte børn og unges trivsel 2014”  og har udgivelsesnummer 15:01

anbragte børn og unge 2014