Nyheder


Nyhedsbrev forår 2019

Foråret pibler frem og det er tid for lidt nyheder fra Fabu. Klik her og læs nyhedsbrevet for foråret 2019

Bliv uddannet samarbejdssamtalekonsulent

Hvert år afholder Fabu et kursus, hvor vi uddanner konsulenter i metoden Samarbejdssamtaler. I Fabu bruger vi metoden til at afholde samarbejdssamtaler mellem et anbragt barns plejeforældre og barnets familie/netværk. Formålet er at opnå et godt samarbejde med et lavt konfliktniveau mellem parterne, hvilket i høj grad kommer barnet til gode. Uddannelsen som samarbejdssamtalekonsulent er […]

Nyhedsbrev januar 2019

I ønskes alle et godt nytår fra Fabu! Vi vil gerne takke for samarbejdet i 2018. Det gør vi blandt andet ved at invitere vores samarbejdspartnere til en gratis temaeftermiddag torsdag den 14. marts 2019. Her vil psykolog Knud Hellborn præsentere et oplæg om Forælder-barn samspillets betydning for barnets følelsesmæssige og sociale udvikling. Læs hele […]

Terapeutiske samtaleforløb

Fabu tilbyder terapeutiske samtaleforløb for børn, unge og voksne med behov for ekstra støtte v/ Sine Mandix Svendsen, psykoterapeut MPF. Tilbuddet henvender sig til både hjemmeboende børn og unge, anbragte børn og unge samt voksne. Læs mere om Sine og de terapeutiske samtaleforløb her 

Nyhedsbrev sommer 2018

Velkommen tilbage fra sommerferie! Læs nyhedsbrevet her

Nyhed – sikker mail til og fra Fabu

Kære plejefamilie Nu kan man sende sikker post til Fabu via vores hjemmeside. Det vil vi hermed opfordre alle til at benytte, når der sendes følsomme oplysninger om plejebørn. Det månedlige refusionsskema ser vi f.eks. meget gerne bliver sendt til os på denne måde. Gå ind på vores hjemmeside www.fabu.dk og vælg fanen ”Om Fabu” […]

Nyhedsspot – Der sker noget nyt i Fabu!

  Kære samarbejdspartnere   Så er nytåret overstået, og vi er alle tilbage i arbejdstøjet igen! Tak for de mange spændende og udfordrende opgaver, vi har fået lov at løse for jer gennem 2017. Vi bestræber os som altid på at udføre opgaverne med vores kendte fagligt høje kvalitet, og samtidig indgå i samarbejdet med […]

Nyhedsspot fra Fabu

Læs her

Indlæg om § 54-støtteperson

Giv alle forældre til anbragte børn og unge mulighed for at få tildelt en støtteperson. Bliv ved med at tilbyde det, og find et godt match – ikke bare én, der har plads i kalenderen. I Fabus konsulentarbejde med anbragte børn og deres forældre støder vi jævnligt på emnet støttepersoner. I samvær anbefaler vi forældrene […]

Familiepleje i Danmark – ny og vigtig bog af Inge M. Bryderup m.fl.

Familiepleje i Danmark handler om den danske familiepleje – om de familier, som vælger at blive familieplejere, og om de børn og unge, der er anbragt hos dem. Siden slutningen af 1980’erne har familiepleje været den mest anvendte anbringelsesform, når det gælder socialt udsatte børn og unge. Hidtil har der imidlertid været begrænset viden om, […]

1 2 3