Nyheder


Indlæg om § 54-støtteperson

Giv alle forældre til anbragte børn og unge mulighed for at få tildelt en støtteperson. Bliv ved med at tilbyde det, og find et godt match – ikke bare én, der har plads i kalenderen. I Fabus konsulentarbejde med anbragte børn og deres forældre støder vi jævnligt på emnet støttepersoner. I samvær anbefaler vi forældrene […]

Familiepleje i Danmark – ny og vigtig bog af Inge M. Bryderup m.fl.

Familiepleje i Danmark handler om den danske familiepleje – om de familier, som vælger at blive familieplejere, og om de børn og unge, der er anbragt hos dem. Siden slutningen af 1980’erne har familiepleje været den mest anvendte anbringelsesform, når det gælder socialt udsatte børn og unge. Hidtil har der imidlertid været begrænset viden om, […]

Samvær og tilknytning – en temaeftermiddag

Torsdag den 16. november 2017 inviterer Fabu til temaeftermiddag om samvær og tilknytning v/cand.psych.aut. Henriette Lieblein Misser. Dagen henvender sig til alle, der arbejder professionelt med anbragte børn og samvær. Deltagelse er gratis – tilmelding nødvendig Se hele invitationen her

Se Fabus nye pjecer!

I Fabu arbejder vi hele tiden med at optimere vores ydelser til kommuner, børn, forældre og plejeforældre. Specielt på samværsområdet, har vi været med til at være nyskabende og tilbyder bl.a. forældresamtaler i forbindelse med samvær og individuelle kurser til plejefamilier for at skabe så gode betingelser for samvær som muligt. Alt dette og meget […]

Nye samværslokaler i Vordingborg og Hillerød

På grund af stigende efterspørgsel på løsning af samværsopgaver i både Nord – og Sydsjælland og på Lolland-Falster,  har Fabu åbnet samværslokaler i Vordingborg og flytter fra 1.1.2017 til større lokaler i Hillerød. Samværslokaler Vordingborg Samværslokaler Hillerød

”ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2016”.

Foråret 2016 gennemfører SFI en stor undersøgelse af hvordan anbragte børn og unge i alderen  11-17 år har det. “ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2016” Det er en opfølgning på en lignende undersøgelse fra 2014. Det unikke ved undersøgelsen er, at den belyser en række forhold ud fra børnene og de unges besvarelser. Undersøgelsen omfatter […]

kvalificeret rådgivning i arbejdet med forældre og børn med anden etnisk baggrund end dansk

Fabu kan nu tilbyde kvalificeret rådgivning og vejledning samt en solid socialfaglig indsats til forældre og børn/unge med anden etnisk baggrund end dansk. Tilbuddet er specielt målrettet til børn og voksne med mellemøstligbaggrund, herunder kulturelle og sproglige behov/indsatser. Samarbejdet varetages af en konsulent i Fabu, som er dansk uddannet socialrådgiver med arabisk baggrund og opvækst, […]

Fabu er udpeget til at være KEEP-team.

Fabu er af Socialstyrelsen, Viden til gavn projektet, udpeget til at være et af de 8 KEEP-teams, der skal etableres over hele landet de næste 3 år. KEEP står for Keeping Foster Parents Trained and Supported, og er et udenlandsk metodeprojekt som har til formål at understøtte plejeforældre i deres opgaver med deres plejebørn. I Fabu er […]

Én til én grundkursus for netværksplejefamilier

Fabu har erfaring for at afholde én til én grundkurser for netværksplejefamilier Kurserne er inspireret af KRITH og RUGO samt Eva Næslunds Sveriges model for slægtspleje. Underviserne er uddannede KRITH/RUGO undervisere med erfaringer inden for netværksanbringelser. Timeantal kan aftales med forvaltningen Årsager til at vælge denne form frem for grundkurser i gruppeform, kan være følgende: Hastende opgaver, hvor […]

§ 50-UNDERSØGELSER

Fabu tilbyder at foretage børnefaglige undersøgelser efter Servicelovens § 50. Undersøgelserne udføres af vores konsulenter, som er socialrådgivere eller socialformidlere og har mange års kommunal erfaring med både undersøgende arbejde og med at udforme beskrivelser. Fabu kan opstarte en ny § 50-undersøgelse inden for 48 timer. Find pjecen her  

1 2 3