Nyheder


Tilbudsportalen

Som privat aktør på familieplejeområdet har Fabu, i samarbejde med en anbringende kommune, adgang til tilbudsportalens oplysninger om plejefamilier. Det betyder, at vi kan bistå kommunerne med at opspore plejefamilier med ledige pladser. Endvidere kan vi tilbyde vores specialist hjælp til at matche plejebarn og plejefamillie. Kontakt visitator Heidi Møller-Rasmussen for yderligere oplysninger på tlf. 20126737

Støtte til forældre

Fabu tilbyder støtte til forældre til anbragte børn jvf. servicelovens § 54 Fabu-Fonden finder det væsentligt at tilbyde kvalificeret støtte til såvel forældrene som børnene under en anbringelse. Bestyrelsen har derfor besluttet at anvende en del af fondens midler til at sikre et lavt honorar for disse ydelser, som i 2015 udgør 290 kr. pr. time […]

Samværslokaler

Se vores samværslokaler i Rødovre, Ringsted og Hillerød. Fabu råder over 11 velindrettede samværslokaler på Sjælland. Klik her og se vores brochure med billeder. Pjecen kan også rekvireres i papirudgave ved henvendelse til Fabu- Rødovre på 36 72 03 30

Samværsopgaver skal løses professionelt

Fabu har årelang erfaring i at etablere støttede og overvågede samvær og tilbyder samværslokaler 4 forskellige steder på Sjælland. Klik her og se mindst 13 gode grunde til at lade Fabu varetage kommunens støttede og overvågede samvær.

Individuelle kurser for plejefamilier

Individuelle kurser om samvær er Fabus seneste tiltag. Vi har gennemført et mindre projekt med 12 familier, som har været på denne form for kursus og de har givet meget fine tilbagemeldinger i evalueringsrapporten omkring kursusformen. På dette kursus er der mulighed for at gå i dybden med de udfordringer plejefamilien står i med deres […]

Ny antologi om at være plejefamilie

“Plejefamilie – gaver og opgaver” er en antologi, hvor en buket af vidende fagpersoner, plejefamilier, tidligere anbragte unge m.fl. skriver om deres viden og erfaring med familieplejeområdet. Bogen henvender sig til plejefamilier og professionelle og kan bruges som opslagsbog og et sted at hente viden og inspiration til arbejdet med og som plejefamilie, men bogen […]

Anbragte børn og unge trives

Anbragte børn har det gennemgående godt der, hvor de bor. Det viser den første trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge. SFI har gennemført undersøgelsen for Socialstyrelsen og Socialministeriet. Formålet med undersøgelsen er at give en fast tilbagevendende ”temperaturmåling” på trivslen blandt anbragte børn og unge. Undersøgelsen viser bl.a. at børnene generelt trives og føler sig […]

1 2 3