Fabu er udpeget til at være KEEP-team.


Fabu er af Socialstyrelsen, Viden til gavn projektet, udpeget til at være et af de 8 KEEP-teams, der skal etableres over hele landet de næste 3 år.

KEEP står for Keeping Foster Parents Trained and Supported, og er et udenlandsk metodeprojekt som har til formål at understøtte plejeforældre i deres opgaver med deres plejebørn.

I Fabu er vi stolte af at være et af disse 8 teams, hvoraf der er to private aktører, herunder Fabu, mens resten af deltagerne er kommuner geografisk fordelt over hele landet.

KEEP-forløbene er beregnet til at skulle gennemføres over 3 år og således, at hvert team i denne periode afholder 16 undervisningsforløb for en gruppe erfarne plejeforældre.

KEEP-projektet indeholder, udover den ugentlige undervisning i 16 uger, et ugentligt rapporteringssystem fra plejeforældre til kursusledelsen, hvorefter de indhentede informationer behandles elektronisk og hvor kursusledelsen får supervision m.v. fra de amerikanske licensholdere.

Fra Socialstyrelsen og de tilhørende teams er der meget store forventninger til effekten af KEEP, og bl.a. er der til de 8 teams tilknyttet ekstern evaluering, således at der bliver foretaget en forskning af effekten af kursusforløbene.

I Fabu er det de to erfarne familieplejekonsulenter, Gitte Nyboe Jakobsen og Vivi Nielsen, der skal forestå KEEP-teamet, og Fabu har indgået aftale med flere kommuner om at tilbyde deres egne plejeforældre deltagelse i KEEP-forløbene.

Vi vil løbende orientere om udviklingen i KEEP-projektet, bl.a. her på hjemmesiden og på Facebook.

Hvis der er brug for yderligere oplysninger, kan henvendelse rettes til direktør Finn Voss på tlf. 40110222.