Indlæg om § 54-støtteperson


Giv alle forældre til anbragte børn og unge mulighed for at få tildelt en støtteperson.

Bliv ved med at tilbyde det, og find et godt match – ikke bare én, der har plads i kalenderen.
I Fabus konsulentarbejde med anbragte børn og deres forældre støder vi jævnligt på emnet støttepersoner. I samvær anbefaler vi forældrene at have en støtteperson at drøfte problemstillinger om deres barn med. I vores samarbejde med kommunerne nævner vi ofte muligheden for støtteperson.
Mange forældre til anbragte børn har ikke en støtteperson. Nogle forældre kender ikke til muligheden, andre har ikke lyst eller har af forskellige årsager svært ved at tage kontinuerligt imod støtten. Der kan også være et dilemma i, at forældrene ofte får tilbuddet i forbindelse med en anbringelse. Hvis de er vrede og frustrerede over anbringelsen, afviser de måske tilbuddet uden helt at vide, hvad de siger nej til.
Der er dog ingen tvivl om, at forældre med en støtteperson, som er et godt personligt match, er glade for muligheden. De gør flittigt brug af støtten, og det indvirker positivt på barnets anbringelse og samarbejdet omkring anbringelsen.
I Fabu har vi et korps af erfarne fagkonsulenter, der fungerer som § 54-støttepersoner. De har indsigt i arbejdet med anbragte børn og erfaring med forældresamarbejde, og de kan mødes med forældrene, når det passer dem bedst. Stedet kan være forældrenes hjem, Fabus lokaler eller noget helt tredje. Fabus støttepersoner tager udgangspunkt i en anerkendende, ressourcesøgende og understøttende tilgang. Støtteopgaverne varierer meget. Vi har f.eks. støttet en forælder, der var misbrugende og selvmordstruet, og en mor, der ønskede vejledning til at være en god samværsmor, når pigen var hjemme på weekend.
Vi ser stadig oftere, at kommuner udarbejder en forældrehandleplan, hvori støttepersonens opgave i forhold til den konkrete forælder er beskrevet – og den arbejder vi ud fra i samarbejde med forældrene.
For børnene og de unge har det en stor betydning, at nogen “tager sig af” deres forældre, da anbragte børn ofte bekymrer sig om forældrene, og måske også ikke under sig selv at have det rart i plejefamilien, hvis mor eller far har det dårligt. Vores oplevelse er, at når støttepersonen er et godt match, falder børnene mere til ro, og forældrene bliver bedre til at acceptere, at de ikke kan være forældre på fuld tid i en længere eller kortere årrække. Men det kræver tid og gode samtaler.
Som nonprofit organisation har Fabu valgt at udbyde nogle af vore ydelser til en betaling, der kun dækker de faktiske omkostninger. Derfor kan vi tilbyde fagligt kompetente støttepersoner til kun kr. 380,- i timen på hverdage inden kl. 17, og kr. 540,- efter kl. 17 og i weekender.

Læs mere om støttepersoner fra Fabu her

Læs artikel fra Information d. 2. august 2017

Skrevet af Koordinator for samværsopgaver Eva Hanner samt direktør Marianne Folden, Fabu