Keep


KEEP - Keeping Fosterparents trained and Supported

Fabu etablerer KEEP-gruppeforløb for plejefamilier og netværksplejefamilier.

KEEP er et nyt tiltag i Danmark.

Med støtte fra Socialstyrelsen har 108 plejefamilier og netværksplejefamilier samt 5 kommuner og 2 organisationer afprøvet KEEP-konceptet gennem de seneste 2 år.

PLF Bladet fra Plejefamiliernes Landsforening bragte i april 2017 to artikler om KEEP.

Læs  artiklerne ”Nyt træningsforløb for plejefamilier giver både plejeforældre og plejebørn øget trivsel” og ”KEEP har været en øjenåbner”. 

På baggrund af de gode erfaringer herfra, udbyder Fabu KEEP-forløb. De første med start august 2017.

KEEP er et gruppebaseret træningsprogram for plejefamilier og netværksplejefamilier.  Hvert forløb består af 16 sessioner af 90 minutters varighed og med en ret fast struktur. Temaer introduceres og der arbejdes med øvelser, erfaringsudveksling samt hjemmeøvelser med omsætning og afprøvning af værktøjer, metoder og tilgange.

Der tages udgangspunkt i plejeforældrenes og netværksplejeforældrenes aktuelle hverdag med plejebørn.

Hvert gruppeforløb ledes af to af Fabus familieplejekonsulenter, uddannede KEEP-gruppeledere.

For yderligere information kontakt.

Gitte Nyboe Jakobsen

Familieplejekonsulent og certificeret KEEP gruppeleder

gj@fabu.dk

36720330 / 22303390

Brochure til kommunale fagpersoner

Brochure til plejeforældre