Nyt fra KEEP


LEDIGE PLADSER

I august 2018 starter Fabu endnu et KEEP-hold og vi har fortsat ledige pladser.

For yderligere information kontakt.

Gitte Nyboe Jakobsen

Familieplejekonsulent og certificeret KEEP gruppeleder

gj@fabu.dk

38760680 / 22303390

Nye artikler om KEEP 
I socialrådgiveren nr. 10/17 kan man læse yderligere 2 artikler om KEEP. 

Læs artiklerne her

Nyt fra KEEP – FABU
I artiklerne; ”Og så må du bage med plejemor” og ”Et redskab mod stress”  ; fra Fagbladet Socialpædagogen nr. 1. 13. januar 2017 gives indblik i et gruppeforløb og udbyttet heraf både i forhold til kontakten til plejebarnet og reduktion af stress hos plejeforældre.

Artikler om KEEP bragt i Fagbladet Socialpædagogen nr. 1, 13. januar 2017

Hold øje med fagblade relateret til familieplejeområdet, hvor der vil komme flere artikler om KEEP indenfor den nærmeste fremtid. Artiklerne vil efterfølgende være at finde på Fabus hjemmeside.

 

Nyt fra holdene

Hold 3, 12 fantastiske engagerede plejeforældre fra Høje-Taastrup og Roskilde kommuner afsluttede deres KEEP-forløb i december 2016, ses her den sidste dag, hvor det blev fejret. Gruppen har aftalt at danne netværk i fremtiden.

 

Nye KEEPhold
Nye Keephold starter i august 2017 og kommer til at mødes hhv. onsdage og fredage kl. 10.00 – 11.30. Vi har udvidet antallet af gruppeledere fra 2 til 4, - dvs. vi nu har 4 uddannede KEEP- gruppeledere, og er klar til at flere hold kan starte samtidig. Der er åbnet op for visitation til de nye hold. Se brochure på hjemmesiden.

 

Nyt fra gruppelederne
KEEP er blevet så stor en succes, at Fabu har valgt at udvide antallet af gruppeledere fra 2 til 4. Familieplejekonsulenterne Marianne Jensen og Heidi Møller Rasmussen har netop gennemført gruppelederuddannelsen og gruppelederne, Vivi Nielsen og Gitte Nyboe Jakobsen er netop blevet certificeret coach for andre gruppeledere. I forbindelse hermed har vi tilbragt 5 dage sammen med folkene bag det amerikanske KEEP koncept samt gruppeledere fra andre steder i landet. Det har været inspirerende og dejligt at kunne udveksle erfaringer.

 

Evaluering og erfaring
Oxford Research står for at evaluere afprøvningen af KEEP i Danmark. De belyser, hvordan det er gået i 5 kommuner og 2 organisationer – herunder FABU. I første omgang er der foretaget en midtvejsevaluering (i august 2016). Slutevalueringen med den endelige effektanalyse forventes færdig i september 2017. Indsamling af informationer og data hertil er i gang og nogle af de deltagende plejefamilier vil i den forbindelse blive kontaktet.

Men indtil slutevalueringen kommer ligger der nogle foreløbige resultater og udsagn i midtvejsevalueringen, som vi kort vil referere fra.

 

De foreløbige resultater fra midtvejsevalueringen er positive. Analysen viser også et fald i plejebørnenes adfærdsvanskeligheder, efter at deres plejeforældre har deltaget i KEEP og ikke mindst at plejeforældrenes stressniveau falder efter, at de har deltaget i en KEEP – forløb.

Plejefamilier  er blevet interviewet af Oxford Researche, andre har ”bare” udtalt sig undervejs i forløbene om, hvordan de har haft det med at deltage. Vi har samlet et par udsagn.

En plejeforælder udtaler;

”Jeg har været på rigtigt mange kurser og uddannelse, men det her, at der var teori og oplæg og kobling – omsætning til hjemmeøvelse har givet noget helt andet”.

En anden deltager har udtalt;

”Jeg var forbeholden i starten, det her er noget helt andet, jeg er et helt andet sted nu.  Jeg har forandret mig, mit plejebarn har forandret sig, familien har forandret sig, -skide godt. Vi er et helt andet sted nu. Erfaringerne fra de andre i gruppen har været en kæmpegave”.

For mange plejefamilier er det ikke altid en mulighed at deltage begge parter i et kursus. I KEEP – forløbene har det haft en særlig betydning at kunne deltage som par. Hvilket en af deltagerne beskriver således;

” Det er vigtigt at være af sted som par – det kan ikke videregives”.

 

Gruppelederne har øvet sig i metoden, og taget den til sig. Metoden adskiller sig på nogle måder fra de metoder, vi normalt bruger i Danmark. Som en af gruppelederne siger: ”Det har virkelig givet noget. I Danmark snakker vi meget om tingene, men KEEP handler meget mere om handling”.

 

Undervejs i forløbet har der været et tæt samarbejde med Socialstyrelsen, da metoden er udviklet i USA og derefter er blevet implementere i Danmark. Det har krævet en kulturel tilpasning, samtidig med at det var vigtigt at være tro mod den oprindelige metode og tankegang. 

Vi synes, vi er landet et godt sted. Gruppeledernes erfaringer og tanker om KEEP kan samles i de nedenstående citater.

Vi er blevet overraskede over hvor positive plejefamilierne har været for at være med” (citat: gruppeleder)”

”Vi har fået så positive tilkendegivelser. Det er helt rørende. Det har været virkeligt godt. Det har været en succes. De føler, de har fået redskaber, de kan bruge. De har fået et intensivt forløb med ligestillede, de netværker efterfølgende, har en fælles viden. Det har kun været et plus for plejefamilierne. De er blevet bedre rustet." (citat: gruppeleder)

 

De to kommuner, (Roskilde og Høje Taastrup kommuner) som sammen med Fabu har gennemført afprøvningen af KEEP har udtalt, at KEEP absolut er noget, de gerne vil udbyde i deres plejefamiliegruppe. Særligt Roskilde kommune er klar til at åbne tilbud om KEEP op for de øvrige plejefamilier, som de samarbejder med.

 

Konsulenterne i kommunerne udtaler, at de kun har positivt at sige om KEEP og at de kun har fået positive tilkendegivelser fra plejeforældrene, som har deltaget; og de giver udtryk for, at de i deres tilsyn kan se, at KEEP har sat aftryk og givet resultater. Mens plejefamilierne har deltaget i KEEP, har kommunernes konsulenter oplevet, at der ikke var behov for så hyppige besøg.