Nyt fra KEEP


Nyt fra holdene   Fabus 1. KEEP-Teenager hold er netop afsluttet og vi fik, traditionen tro, fejret med dejlig mad og alkoholfrie bobler. 16  veloverståede sessioner på et åbent og engageret hold, som fik lært hinanden rigtig godt at kende,så der var mulighed for både at være sårbar og bruge masser af humor. På dette hold var der stor interesse fra de unge, som ventede spændt på hvad plejeforældrene kom hjem med af opgaver om fredagen, som de glædede sig til at løse sammen. Måske undtagen lige da temaet var sex, hvor en af de unge udtalte, at nu var det der KEEP da lidt dumt. Alle i gruppen har været glade for forløbet, ikke mindst det at komme så kontinuerligt og blive en del af en gruppe, hvor man kan dele både glæder og sorger. Plejefamilierne har været glade for de redskaber de har fået og flere udtalte, at det ville være dejligt at have haft tidligere. I Fabu glæder vi os over, at plejefamilierne er så glade for KEEP og ser frem til at byde velkommen til et nyt hold efter sommerferien.  Hvis du vil høre mere, så kontakt Gitte Nyboe Jakobsen på 22 30 33 90 eller Heidi Møller-Rasmussen 20 12 67 37.  

KEEP-Teenager hold 1

Nyt fra holdene Fabus 6. KEEP hold holdt afslutning lige før jul. 16 sessioner i gruppen nåede sin afslutning og det skulle naturligvis fejres. Og der var grund til fejring, for der var blevet arbejdet engageret når gruppen mødtes, og ikke mindst i ugen mellem gruppens møder. Hjemmeopgaver omsatte sessionens tema til refleksioner og konkrete handlinger i plejefamilierne og gav erfaringer, som blev delt i gruppen til fælles læring i gruppen. Mange plejebørn kommenterede, at deres plejeforældre havde lært noget nyt og tog godt imod det nye. Sikken kreativitet og opbakning til hinanden i gruppen- stor tak til alle.

HOLD 6

KEEP TEENAGER – Et kompetencegivende træningsprogram for plejefamilier og netværksplejefamilier til teenagebørn

 

Som noget nyt introducerer Fabu nu KEEP TEENAGER, som er et kompetencegivende træningsprogram for plejefamilier og netværksplejefamilier til teenagebørn. I samarbejde med Socialstyrelsen og OSCL Development Inc. er Fabus KEEP-instruktører nu også klar til at undervise i KEEP TEENAGER.

Fabu afholder det første KEEP TEENAGER-forløb i perioden februar-juni 2019. Undervisningen ligger fredag formiddage. Pladserne på dette hold udbydes til en særpris på 6.800 kr. pr. familie (normalpris 13.600 kr.) for et helt forløb omfattende 16 sessioner med materialer og let forplejning. Der udstedes kursusbeviser.

Kommuner kan efter behov booke et helt KEEP TEENAGER-forløb til deres egne plejefamilier.

For yderligere information kontakt Gitte Nyboe Jakobsen på 22 30 33 90 eller Heidi Møller-Rasmussen på 20 12 67 37

 

Pjece til kommunale fagfolk kan hentes her

Pjece til plejefamilier kan hentes her

 

Nyt fra holdene

Fredag d. 1. juni 2018 afsluttede KEEP-hold 5 deres 16 uger lange kursusforløb , som blev fejret med brunch, bobler og kursusbevis. Der var stor glæde og tilkendegivelser om, at KEEP havde givet dem nye værktøjer i forhold til deres plejebørn.

KEEP-hold 6 starter i august 2018 og der er ikke længere ledige pladser, men vi starter et nyt hold i januar 2019, hvor det er muligt at tilmelde sig.

Nyt hold i august 2018

I august 2018 starter Fabu endnu et KEEP-hold. Holdet er fuldtegnet, men det er muligt at få plads på det næste hold, som starter i januar 2019. 

For yderligere information kontakt Gitte Nyboe Jakobsen, familieplejekonsulent og certificeret KEEP gruppeleder  på 38760680 / 22303390 eller gj@fabu.dk

NYT FRA KEEP

Fabus 4. KEEP-forløb blev afsluttet lige før jul. Deltagerne havde lært hinanden rigtigt godt at kende, så afslutningen blev både festlig og følsom. Men det blev kun et foreløbigt farvel, for deltagerne aftalte at holde kontakten. I løbet af de 16 gange forløbet varede, blev det igen tydeligt, at det at få fælles input, ret dybt kendskab til hinandens situation og kunne følge hinandens udvikling gør, at deltagerne får kvalificeret støtte fra gruppen, men også vidner til den udviklingsproces, de gennemgår. Den enkelte oplever også at være betydningsfuld som støtte for andre og som vidne til de ryk, andre tager.

 

Gruppelederne Heidi Møller- Rasmussen og Gitte Nyboe Jakobsen, har været i Socialtilsyn Hovedstaden samt på Temadag for familieplejekonsulenter i Danmark, arrangeret af Dansk Socialrådgiverforening, med oplæg om KEEP. Begge steder var der stor interesse for at høre om KEEP. Temadagen blev afholdt i Odense i januar 2018 og her deltog 2 plejemødre hhv. Tina fra KEEP-hold 3 og Heidi fra KEEP-hold 4. De bidrog begge med meget levende og personlige fortællinger om deres erfaringer med at have deltaget på et KEEP-forløb og betydningen heraf. Tilbagemeldingerne på deres fortællinger var, at disse gav et rigtigt godt billede af, hvor meget det 16 ugers forløb ”fylder” og hvilken påvirkning og udvikling det har igangsat. STOR tak til Tina og Heidi.

 

Der er endnu ledige pladser på KEEP-holdet, som løber fra august til december 2018. Socialstyrelsen, som har stået for implementeringen af KEEP i Danmark, har valgt at fortsætte den økonomiske støtte resten af 2018. Det betyder, at den fordelagtige pris for deltagelse kan opretholdes for efterårsforløbet. Se brochure om KEEP her

Nye artikler om KEEP 
I socialrådgiveren nr. 10/17 kan man læse yderligere 2 artikler om KEEP. 

Læs artiklerne her

Nyt fra KEEP – FABU
I artiklerne; ”Og så må du bage med plejemor” og ”Et redskab mod stress”  ; fra Fagbladet Socialpædagogen nr. 1. 13. januar 2017 gives indblik i et gruppeforløb og udbyttet heraf både i forhold til kontakten til plejebarnet og reduktion af stress hos plejeforældre.

Artikler om KEEP bragt i Fagbladet Socialpædagogen nr. 1, 13. januar 2017

Hold øje med fagblade relateret til familieplejeområdet, hvor der vil komme flere artikler om KEEP indenfor den nærmeste fremtid. Artiklerne vil efterfølgende være at finde på Fabus hjemmeside.

 

Nyt fra holdene

Hold 3, 12 fantastiske engagerede plejeforældre fra Høje-Taastrup og Roskilde kommuner afsluttede deres KEEP-forløb i december 2016, ses her den sidste dag, hvor det blev fejret. Gruppen har aftalt at danne netværk i fremtiden.

 

Nye KEEPhold
Nye Keephold starter i august 2017 og kommer til at mødes hhv. onsdage og fredage kl. 10.00 – 11.30. Vi har udvidet antallet af gruppeledere fra 2 til 4, - dvs. vi nu har 4 uddannede KEEP- gruppeledere, og er klar til at flere hold kan starte samtidig. Der er åbnet op for visitation til de nye hold. Se brochure på hjemmesiden.

 

Nyt fra gruppelederne
KEEP er blevet så stor en succes, at Fabu har valgt at udvide antallet af gruppeledere fra 2 til 4. Familieplejekonsulenterne Marianne Jensen og Heidi Møller Rasmussen har netop gennemført gruppelederuddannelsen og gruppelederne, Vivi Nielsen og Gitte Nyboe Jakobsen er netop blevet certificeret coach for andre gruppeledere. I forbindelse hermed har vi tilbragt 5 dage sammen med folkene bag det amerikanske KEEP koncept samt gruppeledere fra andre steder i landet. Det har været inspirerende og dejligt at kunne udveksle erfaringer.

 

Evaluering og erfaring
Oxford Research står for at evaluere afprøvningen af KEEP i Danmark. De belyser, hvordan det er gået i 5 kommuner og 2 organisationer – herunder FABU. I første omgang er der foretaget en midtvejsevaluering (i august 2016). Slutevalueringen med den endelige effektanalyse forventes færdig i september 2017. Indsamling af informationer og data hertil er i gang og nogle af de deltagende plejefamilier vil i den forbindelse blive kontaktet.

Men indtil slutevalueringen kommer ligger der nogle foreløbige resultater og udsagn i midtvejsevalueringen, som vi kort vil referere fra.

 

De foreløbige resultater fra midtvejsevalueringen er positive. Analysen viser også et fald i plejebørnenes adfærdsvanskeligheder, efter at deres plejeforældre har deltaget i KEEP og ikke mindst at plejeforældrenes stressniveau falder efter, at de har deltaget i en KEEP – forløb.

Plejefamilier  er blevet interviewet af Oxford Researche, andre har ”bare” udtalt sig undervejs i forløbene om, hvordan de har haft det med at deltage. Vi har samlet et par udsagn.

En plejeforælder udtaler;

”Jeg har været på rigtigt mange kurser og uddannelse, men det her, at der var teori og oplæg og kobling – omsætning til hjemmeøvelse har givet noget helt andet”.

En anden deltager har udtalt;

”Jeg var forbeholden i starten, det her er noget helt andet, jeg er et helt andet sted nu.  Jeg har forandret mig, mit plejebarn har forandret sig, familien har forandret sig, -skide godt. Vi er et helt andet sted nu. Erfaringerne fra de andre i gruppen har været en kæmpegave”.

For mange plejefamilier er det ikke altid en mulighed at deltage begge parter i et kursus. I KEEP – forløbene har det haft en særlig betydning at kunne deltage som par. Hvilket en af deltagerne beskriver således;

” Det er vigtigt at være af sted som par – det kan ikke videregives”.

 

Gruppelederne har øvet sig i metoden, og taget den til sig. Metoden adskiller sig på nogle måder fra de metoder, vi normalt bruger i Danmark. Som en af gruppelederne siger: ”Det har virkelig givet noget. I Danmark snakker vi meget om tingene, men KEEP handler meget mere om handling”.

 

Undervejs i forløbet har der været et tæt samarbejde med Socialstyrelsen, da metoden er udviklet i USA og derefter er blevet implementere i Danmark. Det har krævet en kulturel tilpasning, samtidig med at det var vigtigt at være tro mod den oprindelige metode og tankegang. 

Vi synes, vi er landet et godt sted. Gruppeledernes erfaringer og tanker om KEEP kan samles i de nedenstående citater.

Vi er blevet overraskede over hvor positive plejefamilierne har været for at være med” (citat: gruppeleder)”

”Vi har fået så positive tilkendegivelser. Det er helt rørende. Det har været virkeligt godt. Det har været en succes. De føler, de har fået redskaber, de kan bruge. De har fået et intensivt forløb med ligestillede, de netværker efterfølgende, har en fælles viden. Det har kun været et plus for plejefamilierne. De er blevet bedre rustet." (citat: gruppeleder)

 

De to kommuner, (Roskilde og Høje Taastrup kommuner) som sammen med Fabu har gennemført afprøvningen af KEEP har udtalt, at KEEP absolut er noget, de gerne vil udbyde i deres plejefamiliegruppe. Særligt Roskilde kommune er klar til at åbne tilbud om KEEP op for de øvrige plejefamilier, som de samarbejder med.

 

Konsulenterne i kommunerne udtaler, at de kun har positivt at sige om KEEP og at de kun har fået positive tilkendegivelser fra plejeforældrene, som har deltaget; og de giver udtryk for, at de i deres tilsyn kan se, at KEEP har sat aftryk og givet resultater. Mens plejefamilierne har deltaget i KEEP, har kommunernes konsulenter oplevet, at der ikke var behov for så hyppige besøg.