§ 50-undersøgelser


Kommuner bestiller § 50-undersøgelser i Fabu, når:

 • Der er et meget højt konfliktniveau i sagen, og kommunen ønsker nye øjne på familien
 • En ekstern undersøger af familien opfattes som mere neutral og dermed skaber større åbenhed og villighed til et samarbejde
 • Børnene bor langt fra anbringende kommune, og undersøgelsen derfor skal foretages på skæve tidspunkter
 • Kommunen har svært ved at overholde tidsfrister uden brug af eksterne leverandører
 • Inhabilitet

En børnefaglig undersøgelse fra Fabu omfatter:

 • Drøftelse med Fabus § 50-koordinator om frister, materiale og roller ift. familien og andre samarbejdsparter
 • En skriftlig aftale om pris
 • Udførelsen i marken. Fabu har sædvanligvis 1-2 samtaler á 2 timer med hver forælder, 1 samtale á 1-2 timer med barnet samt samtaler af 1 time med øvrige aktører
 • Intern sparring på undersøgelsen i Fabu
 • Selve undersøgelsen med forældrekompetencer, familie og netværk, afdækning af ressourcer og sammenfatning og analyse af udviklingsmæssige behov
 • En eventuel gennemgang af undersøgelsen

Høj faglighed i Fabu
§ 50-undersøgelserne udføres af Fabus egne konsulenter, der er socialrådgivere eller socialpædagoger med mange års erfaring med undersøgende arbejde og beskrivelser. Alle § 50-undersøgelser, der foretages af Fabu, gennemgås i § 50-teamet, før de sendes til kommunen.

Fabu har særlig ekspertise i § 50-undersøgelser i familier med anden etnisk baggrund end dansk.

Fabus konsulenter er omhyggelige med, at de enkelte undersøgelser afstemmes med kommunens socialfaglige tilgang.

Pris
Fabus konsulenttakst er 734 kr. i timen. Hertil lægges kørsel efter statens takster.
Undersøgelsen kan afregnes på timebasis eller som fast pris. Ved bestilling af flere undersøgelser eller undersøgelser med flere børn i familien aftales en reduceret pris.

Kontakt
Direktør 
Marianne Folden
38 76 06 80 / 20 48 52 64
mf@fabu.dk

§50-koordinator
Sacha Sall
23 26 60 46
sas@fabu.dk

Fabu Paragraf 50 Blå 700 pixel 72 dpi

Pjece til sagsbehandlere