Aflastning


kids-500731_1280

Forebyggende deltids - og rådighedspleje

Deltidspleje benyttes som støtte til familier, der har behov for støtte til, at deres hverdag kan komme til at fungere bedre for barnet og dem selv, og for at forebygge en evt. anbringelse.

Formålet er at yde en særlig bistand, og give barnet en oplevelse af andre måder at leve på og samtidig tilbyde børnene et trygt netværk til de ofte meget familiemæssigt ensomme børn.

Rådighedspleje er en deltidspleje, hvor plejefamilien, udover de aftalte dage, også står til rådighed med kort varsel. Dette etableres især i de tilfælde, hvor der er sygdom i familien, eller under andre særlige forhold.

Alle former for ydelser kan komme i spil og drøftes og aftales mellem forældre, forvaltning og Fabu ud fra forvaltningens givne rammer og barnets behov.

Herudover har Fabu et har tæt samarbejde med flere aflastningsinstitutioner for børn mellem 4 og16 år med særlige behov, herunder autisme, ADHD m.m.

For visitation kontakt visitator Heidi Møller-Rasmussen tlf: 20 12 67 37, mail: hmr@fabu.dk