Akut plejefamilier


child-551639_1280

Fabu har et særligt team af akutplejefamilier, der kan træde til med kort varsel, og bistå i forbindelse med pludseligt opståede hændelser i barnets egen familie eller omgivelser. Disse plejefamilier har særlig indsigt i at modtage børn og unge, der kan være i en akut krisetilstand, og hvor der ofte er tale om et kompliceret forældresamarbejde.

Yderligere detaljeret information fås hos visitator Heidi Møller-Rasmussen, tlf. 20 12 67 37, mail hmr@fabu.dk.

FABU er et ikke-kommercielt, socialfagligt konsulenthus. Vi er specialiserede i udsatte familier, børn og unge og tilbyder kommunerne en række ydelser: Samvær, familieindsatser, tilsyn i plejefamilier og specialdagpleje, § 50-undersøgelser, supervision af sagsbehandlere og plejefamilier, samarbejdssamtaler, undervisning, temadage m.m.

Vores udgangspunkt er altid en tæt dialog med forvaltningen om opgaverne. Fabu har altid barnet i fokus.