Målrettede familieindsatser


Herning-modellens forstærkede fokus på de mindst indgribende foranstaltninger betyder et stigende behov for indsatser i familien.

Fabus erfarne og fleksible konsulenter kan med kort varsel tilbyde støttende og udviklende familiearbejde til forebyggelse af anbringelser, herunder støtte og udviklingstræning til forældre med anbragte børn samt pædagogiske observationer.

Fabus konsulenter arbejder ofte sammen med forvaltningens egne psykologer og andre fagpersoner, men har også tilknyttede psykologer i et tættere samarbejde såfremt der er behov for både en pædagogisk og psykologisk vinkel i opgaven. Speciale i særligt komplekse familie- og/eller handicapsager.

Opgaver takseres jvf. Fabus honoraroversigt.  Taksten for konsulentarbejde før kl. 17.00 er 650,- kr.  pr. time og efter kl.  17.00 og i weekender 850,- kr. pr, time.

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Koordinator Ann Sofie Haugbjerg tlf. 23 83 66 72 og koordinator Heidi Møller-Rasmussen 20 12 67 37.

Pjece til sagsbehandlere

FABU er et ikke-kommercielt, socialfagligt konsulenthus. Vi er specialiserede i udsatte familier, børn og unge og tilbyder kommunerne en række ydelser: Samvær, familieindsatser, tilsyn i plejefamilier og specialdagpleje, § 50-undersøgelser, supervision af sagsbehandlere og plejefamilier, samarbejdssamtaler, undervisning, temadage m.m.

Vores udgangspunkt er altid en tæt dialog med forvaltningen om opgaverne. Fabu har altid barnet i fokus.