Konsulentydelser


§50 undersøgelse. Fabu tilbyder at lave børnefaglige undersøgelser efter Servicelovens §50. I samarbejde med forvaltningen tilrettelægges undersøgelsesforløbet og i det omfang der er brug for det, samarbejder vi med psykologer om fx. børneundersøgelser eller forældrekompetanceundersøgelser. Yderligere detaljeret oplysninger fås på eha@fabu.dk eller på mobil 61133609
Se pjecen her

Støtte til plejebarnet. Fabu har konsulenter, der er særligt uddannede og trænede i, at udføre vanskelige samtaler med udsatte børn og unge, samt at give specifik støtte til et barn/ung indenfor emner, der kan være svære at tale om med sin plejefamilie eller egen familie om. Det kan være indsatser af både kortere og længere forløb. Ligeledes kan konsulenterne udføre de lovpligtige børnesamtaler og udredningsopgaver på baggrund af en vurdering af barnets behov for støtte. Yderligere detaljeret information fås på mf@fabu.dk eller på mobil 20485264

Efterværn. Fabu har stor erfaring i at støtte unge, der har behov for særlige indsatser i forhold til efterværn. Det kan være i forbindelse med særlige støtte/kontaktpersoner, udviklingssamtaler med den unge, eller andre tiltag, som tilrettelægges i samarbejde med forvaltning, den unge og forældre. Familiekontakten efter en anbringelse, kan også ofte være svær at takle for den unge. Her tilbyder vi samtaler med en neutral person, ud fra en anerkendende tilgang.  Yderligere detaljeret information fås på mf@fabu.dk eller på mobil 20485264

Fast kontaktperson for unge er tilbud til 15-17 årige og 18-23 årige, og skal enten forhindre en anbringelse eller støtte den unge ved udslusning. Opgaven varetages af medarbejdere med stor erfaring i arbejdet med denne aldersgruppe. Yderligere deltaljeret information fås på mf@fabu.dk eller mobil 20485264.

 

Anbragte børns krav på samvær med bedsteforældre og søskende er tydeliggjort i Barnets Reform. Vi har derfor indrettet pæne adskilte lokaler, hvor bedsteforældre/søskende kan være sammen under helt neutrale forhold. Dette nye "være-sammen-rum" er beliggende på Roskildevej i Rødovre. Yderligere detaljeret information fås på ac@fabu.dk eller på mobil 23836672

Individuel støtte til plejeforældre med samværsbørn. Det er ofte kompliceret for plejeforældre, at støtte deres plejebarn i forbindelse med samvær. Vi har derfor udviklet et individuelt støttende undervisningsforløb, som hjælper plejefamilien til at kunne give støtte til barnet, når det skal have samvær. Yderligere detaljeret information fås på ac@fabu.dk eller på mobil 23836672
Se pjecen her

§54-støttepersoner til forældre er et stort erfaringsområde i Fabu. Formålet er at støtte forældrene i forbindelse med deres anbragte barn. Opgaven varetages i tæt samarbejde mellem forældrene og støttepersonen, som i forvejen har et indgående kende kendskab til arbejdet med anbragte børn og deres familier. Der udarbejdes ikke intern journalføring eller ekstern rapportering. Yderligere deltaljeret information fås på eha@fabu.dk eller mobil 61133609. 
Se pjecen her

Kvalificeret rådgivning i arbejdet med forældre og børn/unge med anden etnisk baggrund end dansk. Tilbuddet er specielt målrettet til børn og voksne med mellemøstlig baggrund, herunder kulturelle og sproglige behov/indsatser. Samarbejdet varetages af en konsulent i Fabu, som er dansk uddannet socialrådgiver med arabisk baggrund og opvækst, og med stor socialfaglig viden og erfaring fra kommunale forvaltninger på såvel socialrådgiver som ledelsesplan.  Yderligere deltaljeret information fås på rb@fabu.dk eller mobil 61 13 54 54, eller mf@fabu.dk eller mobil 20 48 52 64.
Se pjecen her