Fuldtidspleje


underside

Plejefamilie

Fabu har mange års erfaring i at opsøge og uddanne dygtige og gode plejefamilier, og vi ser det som en af vores fagligt største kompetencer, at varetage og udføre det faglige og personlige match mellem plejefamilierne og børnene/de unge, og derefter at kunne kvalitetssikre plejeforholdets videre forløb, herunder relevant supervision og sparring til de involverede.

Fabu tilbyder at varetage anbringelser som en færdig pakkeløsning, der indeholder matchning mellem barn og plejefamilie, administration, varetagelse af anbringelsen i plejefamilien, herunder vejledning/supervision af plejefamilien, samarbejdssamtaler, mødeaktivitet omkring sagen, jævnlige udviklingssamtaler med barnet, tæt kontakt og dialog til forvaltning og forældre, samt skriftlige rapporteringer.

Fabu følger op på alle familieplejetilbud ved jævnlig telefonisk kontakt til kommunen om sagen, opfølgningsmøder og skriftlige rapporter mindst to gange årligt.

I alle aftaler indgås skriftlig kontrakt inden opstart.

Fabu varetager også uddrag af ovenstående som enkeltstående konsulentydelser efter aftale med de enkelte forvaltninger.

Yderligere detaljeret information fås hos direktør Marianne Folden, tlf: 20 48 52 64, mail: mf@fabu.dk.

For visitation af nye sager kontakt visitator Heidi Møller-Rasmussen, tlf: 20 12 67 37, mail: hmr@fabu.dk