Honoraroversigt


Prisliste 2017

 

Samværsopgaver, konsulent- og familieplejeopgaver, undervisningsopgaver, forældrestøtte m.m.

Samvær

Pr. time

Hverdage
Kr. 734,00
Første time (inkl. supervisionsandel)
Kr. 1.010,00
Hverdage efter kl. 17.00
Kr. 1.010,00
Weekend- og helligdage
Kr. 1.010,00
Leje af lokale inkl. forplejning u/konsulentbistand, alle dage.
Kr. 734,00
Forberedelse & afslutning 1 time pr. samvær, hverdage før kl. 17.00
Kr. 734,00
Forberedelse & afslutning 1 time pr. samvær, hverdage efter kl.17.00 samt weekend- og helligdage
Kr. 1.010,00
Udarbejdelse af udtalelser, pr. forbrugt time
Kr. 734,00
Møder, eventuel forberedelse heraf
Kr. 734,00
 
Ved aflysning mindre end 4 døgn før start eller udeblivelse betales aftalt honorar.
Etableringshonorar samvær Pr. time
Beregnes på grundlag af det konkrete timeforbrug
Kr. 734,00
Administrationshonorar samvær Pr. måned
Pr. samværsopgave
Kr. 1.010,00

 

Generelt vedr. samværsopgaver:

Kilometergodtgørelse beregnes efter statens højeste takst. Der beregnes
kilometergodtgørelse fra enten Fabu Rødovre, Fabu Hillerød, Fabu Ringsted eller Fabu Vordingborg.

Opsigelsesvarsel på administrationshonorar for samvær er 1 måned.

Øvrige opgaveløsninger, samt honorering heraf, aftales ved konkret forhandling.

 

§ 54-støtte efter aftalt timeforbrug.

Pr. time i hverdage før kl. 17:00 Kr. 380,00
Pr. time i hverdage efter kl. 17:00 og i weekender Kr. 540,00

 

Familiepleje

Konsulentstøtte til plejefamilie og plejebarn under anbringelsesforløbet beregnes efter KL’s vejledende takster for tilsyn, administration og supervision, som i 2017 udgør kr. 3.049,00 pr. måned pr. barn og omfatter:

· Op til 24 timers konsulentbistand om året til dækning af socialfaglig supervision, vejledning, opfølgning, møder m.m. samt nødvendig mail- og telefonkontakt.

· Op til 2 årlige rapporter

· Fri deltagelse for plejefamilien i Fabus egne kurser

· Indtil 3 samarbejdssamtaler ved opstart af sagen.

· Evt. lønadministration via Fabus bogholderi

· Køretid og kilometergodtgørelse inden for Sjælland

Yderligere rapporter, familieplejekonsulentbesøg i plejefamilien samt deltagelse i møder m.m. kan tilkøbes på timebasis.

Opsigelsesvarsel af Fabu er løbende måned plus 30 dage. 

Andet:

Varetagelse af familieplejeopgaver kan også tilbydes på basis af konkret timeforbrug. Indhent venligst tilbud.

Etableringshonorar familiepleje Pr. time
Beregnes efter konkret timeforbrug dog max. 6 timer
Kr. 734,00

 

Konsulentopgaver  Pr. time
Hverdage
Kr. 734,00
Hverdage efter kl. 17.00, samt weekend og helligdage
Kr. 1.010,00
Forebyggende familieindsatser Pr. time
Hverdage
Kr. 650,00
Hverdage efter kl. 17.00, samt weekend og helligdage
Kr. 850,00
Undervisningsopgaver inkl. forberedelse Pr. time
Hverdage
Kr. 1.010,00

Hverdage efter kl. 17.00

Weekend og helligdage

Kr. 1.356,00
Kr. 1.509,00

Generelt

Kilometergodtgørelse beregnes efter statens højeste takst ved familiepleje-, konsulent- og undervisningsopgaver, samt ved forebyggende familieindsatser.

Individuelle tilbud ved større eller specielle ønsker/behov kan naturligvis udarbejdes.

Afdelingsleder Malene Abel Brask, mobil: 30 11 70 39, mail: mab@fabu.dk eller
Faglig leder Marianne Folden, mobil: 20 48 52 64, mail: mf@fabu.dk

Fabu Rødovre 36 72 03 30 Fabu København 38 76 06 80
samvaer@fabu.dk fabu@fabu.dk