Familieterapeutiske indsatser i minoritetsfamilier


Fabu tilbyder særligt målrettede familieindsatser i sager, hvor viden om og forståelse for familiens etniske og kulturelle baggrund er en forudsætning for at finde de rigtige løsninger.

Vores erfarne konsulenter varetager blandt andet

  • Familiearbejde i familier med minoritetsbaggrund
  • Afklaringsforløb i forbindelse med igangværende børnefaglig undersøgelse
  • Familieundersøgelser og forældreevneafklaring
  • Kontaktperson for unge og/eller deres familier
  • Kontaktperson for uledsagede flygtningebørn i forhold til værge, anbringelse og netværksmuligheder

Vi kan også tilbyde

  • Konsulentbistand i sager, herunder anbringelsessager, hvor familierne står i komplekse problemstillinger, og hvor socialrådgiveren eller andre har behov for rådgivning og vejledning i forhold til næste skridt i sagen.

Visitation og planlægning af samarbejdet

Ved behov for konsulentbistand afholder vi et indledende møde med socialrådgiveren, hvor vi i fællesskab afklarer behov, forventninger og indsatsens omfang.

I forhold til indsatser i familierne afholder vi ligeledes et møde, hvor vi i fællesskab afklarer forventninger, behov, tidsfrist og materiale. Vi aftaler, hvem der varetager kontakten med familien og eventuelle eksterne samarbejdspartnere omkring familien. På mødet præciseres også kommunens behov i forhold til opgavens indhold og foreløbig tidsplan.

Kontakt

Koordinator Heidi Møller-Rasmussen 20 12 67 37 eller koordinator Ann Sofie Haugbjerg 23 83 66 72

Pris

Når sagen er beskrevet, og samarbejdets omfang afklaret, indgås en skriftlig aftale. I de fleste tilfælde varetages opgaven på konsulenttimebetaling, som udgår kr. 650,- pr. time i dagtimerne og kr. 850,- pr. time i weekender, på helligdage samt hverdage efter kl. 17:00.

Brochure til sagsbehandlere