Knæk minoritetskoden


FABU tilbyder unik socialrådgivererfaring
Sagsbehandlere oplever ind imellem, at de kan have svært ved at nå ind til en familie med minoritetsbaggrund. Hvor socialfagligheden ikke rækker, og hvor de er i tvivl om, hvordan de skal ”læse” familiemedlemmernes udsagn og handlinger og deres egne iagttagelser. Hvad er kultur, etnicitet og et anderledes børnesyn, hvad er sociale problemer – og hvad er egne forforståelser? Tvivlen kan fortsætte helt ind i handleplanen og i de foranstaltninger, der sættes i værk.

FABU tilbyder hjælp til at tackle de særlige udfordringer, som børn, unge og familier med anden etnisk baggrund end dansk kan udgøre for forvaltningen.

En af FABU’s socialrådgivere Renée Balout har en unik baggrund for at ”knække” sådanne udfordringer. Hun er dansk-uddannet socialrådgiver i 2003, hun har mange års erfaring som kommunal sagsbehandler for sårbare, udenlandske familier, og hun er født i Libanon af palæstinensiske forældre. Renée’s erfaring gør, at hun kan bygge bro mellem familierne og det danske, sociale system og få familierne til at samarbejde med forvaltningen og andre involverede fagfolk til børnenes bedste.

Sagssupervision og arbejde i familierne
FABU tilbyder to typer af ydelser, hvor Renée Balout’s særlige erfaringer kan bruges.

 1. Sagssupervision til sagsbehandlere i svære sager:
  • At skille sociale og etnisk/kulturelle elementer fra hinanden i en specifik familie
  • At få skærpet forståelsen for, hvordan man kan forstå en specifik familie og hvilke foranstaltninger, der er hensigtsmæssige
  • At få ”oversat” familiens udsagn og handlinger og sagsbehandlernes egne iagttagelser
  • At arbejde med egen eventuelle berøringsangst i særligt komplekse sager, også gruppesupervision
  • At få et erfarent blik på potentiel radikalisering. Hvornår er der grund til bekymring, og hvad kan man gøre?
 2.  Konkret familiearbejde:
  • § 11-forløb ift. uledsagede flygtningebørn
  • Udredninger i forbindelse med sikkerhedsplaner
  • Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet efter § 52.3.3
  • Kontaktperson § 52.3.6
  • Støtteperson efter § 54
  • Børnefaglige undersøgelser efter § 50
  • Forældrekompetenceundersøgelser

I arabisk-talende familier – ingen tolk
I sager, der vedrører familier med mellemøstlig baggrund, det vil sige syriske, libanesiske, jordanske, irakiske og palæstinensiske familier, kan kommunen ved at bruge Renée Balout undgå at benytte tolk. Dette har to fordele: Dels sparer kommunen udgiften til tolken, dels får sagsbehandlerne en mere direkte kommunikation med familien.

Om Renée Balout
1970 – født i Libanon af palæstinensiske forældre
1992 – flyttet til Danmark
2003 - uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i København – fokus på børn og familie
2003 – sagsbehandler på lokalkontor i Avedøre – mange flygtningefamilier
2007 – familierådgiver på dagskole i Hvidovre
2011 - afdelingsleder i undersøgelsesteam på Nørrebro – mange minoritetsfamilier
2012 - faglig leder i børnefamilieafdelingen i Helsingør – mange sårbare, udenlandske familier
2015 - socialfaglig konsulent i FABU.

Praktisk om ydelserne
FABU’s konsulentydelser koster 734 kr. og 1010 kr. efter kl. 17.00 og i weekender. Ydelsen kan afregnes på timebasis eller som fast pris for et forløb. Ring og tag en indledende samtale med enten Renée Balout på 61135454 / rb@fabu.dk eller faglig leder Marianne Folden på 20485264 / mf@fabu.dk

 

 

Reneé Balout

Socialrådgiver Reneé Balout kommer med eksempler på sager, hvor hendes særlige baggrund og socialfaglige tilgang giver hende et forspring.

Lyt, når du går tur eller sidder i bilen.

according-to-214445_1280

 Download...

        download