Livshistorie og livshistoriebøger


Livshistoriebøger giver anbragte børn overblik over deres liv
Fabu har lang erfaring med at undervise plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner i, hvordan de bedst muligt hjælper anbragte børn med at få kendskab til og forståelse for deres livshistorie og de mennesker, der har været vigtige i børnenes liv. En livshistoriebog er en vigtig ingrediens i denne proces.

Fabu afholder løbende kurser (efteruddannelse) over en hel dag. Aktuelle kurser kan ses her

Herudover skræddersyr vi kurser, temaeftermiddage og rådgivningsydelser efter den enkelte kommunes behov.

Bliv klædt på til at skabe den sammenhængende livshistorie
Alle børn har behov for at kende og forstå deres livshistorie og de mennesker – familie og netværk – der har haft betydning i deres opvækst. Både for at kunne have en stærk fornemmelse af egen identitet og for at kunne knytte sig til andre mennesker.

Mange anbragte børn og unges liv er præget af adskillelse fra den nære familie, skift i livsomstændigheder, bolig, betydningsfulde omsorgspersoner, skole og netværk. Barnet kan miste vigtige informationer om og kendskab til sin familie, sine rødder, tidligere anbringelsessteder og øvrige fortid, hvilket kan skabe kaos i barnets oplevelse af sig selv og sit tilhørsforhold.

Derfor har de professionelle omkring barnet – plejeforældre eller medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner en væsentlig rolle i, at det enkelte anbragte barn får indsigt i sin livshistorie. Kurset klæder de professionelle på til at samarbejde med barnet og dets forældre om at få skabt denne sammenhængende livshistorie for barnet.

Faste elementer i en kursusdag
Kursusdagen vil give jer konkrete værktøjer til, hvordan I sammen med det anbragte barn og dets forældre kan få styr på de elementer, der vil kunne udgøre barnets livshistorie. Det vil altid være individuelt, men vil kunne bestå af sagsakter, billeder, erindringer fra barnet selv og andre og besøg på udvalgte steder. Alt det, der kan ”dokumentere” livshistorien i en livshistoriebog.

Kursusdagen består af oplæg, filmklip, øvelser og gruppearbejde. Deltagerne vil blive præsenteret for forskellige tilgange og metoder, herunder materialet ”Min historie”.

Emner vi tager op

  • Deltagernes egen historie og opvækst, herunder hvordan den har gjort os til de mennesker, vi er i dag.
  • Forskning om betydningen for barnet både nu og senere af at kende – og få genfortalt – sin historie.
  • Barnets narrativ og nyfortolkninger af dette narrativ undervejs.
  • Forældrenes betydning under arbejdet med livshistorien.
  • MIN HISTORIE – et bogsæt til inspiration for arbejdet.
  • Kontakt og tilknytning mellem plejeforældre/medarbejdere, barn og forældre i processen med at indsamle barnets livshistorie.

To erfarne undervisere

Direktør Marianne Folden
Socialpædagog. Erfaring fra børnepsykiatrien, døgninstitutioner og plejefamilieområdet.
Efteruddannelse i bla. netværksinddragelse, Børnesamtalen og den systemiske tilgang.
Kursus i livshistoriebøger og netværkstegning v. familieterapeut mm. Ingrid Strøm
Erfaren underviser for Socialstyrelsen, kommuner og plejeforældre.

Konsulent og visitator Heidi Møller Rasmussen
Socialrådgiver. Erfaring fra forvaltninger, dag- og døgninstitutioner og familieplejeområdet.
Marte Meo terapeut og neuropædagogisk efteruddannelse.
Erfaren underviser for Socialstyrelsen, kommuner og plejeforældre.

Kontakt
Kontakt Heidi Møller-Rasmussen for yderligere oplysninger på 36720330/20126737/hmr@fabu.dk