Netværkspleje


 

Netværksanbringelser

Fabu har siden foråret 2004 arbejdet målrettet med at optimere den faglige viden og indsats i forhold til netværkspleje.

Der er via anbringelsesreformen og senere Barnets reform kommet megen fokus på netværksanbringelser,  herunder netværksafsøgningen, som en nødvendig og velafprøvet metode, til at inddrage barnets hele familie og dets øvrige netværk, når en indsats skal ske omkring et barn og dets familie.  

Hvis det ender i en egentlig anbringelse, er de tidsmæssige ressourcer til at afsøge netværket grundigt ikke spildt, selvom det ikke blev en netværksanbringelse, da ressourcerne omkring barnet og relationerne bliver tydelige, og man derved kan understøtte en anbringelse med inddragelse af netværket.

Fabu har mange års erfaring i netværksafsøgning, både konkret og som inspirator i kommunerne, eks. som ”sidemands oplæring eller temadage for hele børne- familieområdet, for at nytænke anbringelser af børn og unge på en måde, hvor helheden om barnet bliver tænkt ind.
Vi ved det jo godt alle sammen, at uden forældrenes accept og inddragelse i en anbringelse, er der stor risiko for sammenbrud i anbringelsen eller at barnet bliver et meget ensomt ung menneske, når det skal videre ud i livet, hvis det ikke har lært at  forholde sig til og begå sig i sin egen familie.

Hvad kan Fabu tilbyde:

Fabu tilbyder at varetage hele anbringelsesforløbet fra forundersøgelsen af netværksplejefamilien til anbringelsen. Fabu har erfarne netværkskonsulenter, der med særlig ekspertise kan yde den optimale støtte til netværksfamilierne og de anbragte børn.

Fabu tilbyder desuden enkeltydelser til kommunerne i netværksanbringelserne. Se nedenstående muligheder:

  • Vejledning, supervision og støtte til netværksplejefamilierne.
  • Varetager opgaver, som at afsøge netværkets muligheder for at anbringe børn i konkrete netværksplejefamilier.
  • Forundersøge konkrete netværksplejefamilier til godkendelse.
  • Vi  afholder jævnligt godkendelseskurser for netværksplejefamilier, i grupper eller individuelt, alt efter behov og sagens karakter. (kurserne følger KRITHs læringsmodel, men tilrettet til netværket.
  • Der kan efter behov etableres netværksgrupper rundt om på Sjælland, med igangværende netværksplejefamilier, der i Fabus regi mødes ca. en gang om måneden, med medarbejdere fra Fabu.
  • Yde supervision/sparring/ til kommunerne  i konkrete sager..

Fabu har stor erfaring med at afholde  temadage for kommunernes familieplejekonsulenter og sagsbehandlere vedrørende netværksafsøgning . Nærmere beskrivelse og indhold aftales fra kommune til kommune.

Yderligere information fås hos direktør Marianne Folden, tlf.: 20485264, mail: mf@fabu.dk