Samarbejdssamtaler


Samarbejdssamtaler øger plejebarnets trivsel
Samarbejdssamtaler er en forskningsbaseret konfliktløsende metode, som med barnet i centrum og fokus på mere forældreinddragelse skaber øget forståelse mellem forældre og anbringelsessted og dermed større overskud til barnet.
Samarbejdssamtaler nævnes i Socialstyrelsens ”Håndbog for forældresamarbejde” som en af mulighederne for at forbedre samarbejdet mellem forældre og anbringelsessted. Fabu har etableret samarbejdssamtaler siden 2007

Hvordan foregår samarbejdssamtaler?
Samarbejdssamtaler består af en række møder mellem forældre og plejeforældre. Samarbejdskonsulenten hjælper parterne til formulere de emner, der skal tales om og støtter dem i at formulere løsninger.
Fabu kan etablere samarbejdssamtaler i alle slags familieplejeforhold – kommunale, almindelige og slægts- og netværksplejeanbringelser. Samtalerne kan rekvireres til nye plejeforhold eller til plejeforhold, der har kørt i en årrække.
Det er Fabus erfaring, at effekten af samarbejdssamtaler viser sig meget hurtigt.

Samarbejdssamtalerne er med til at:

  • Afstemme forventninger mellem forældre og plejeforældre og forbedre samarbejdsklimaet
  • Give parterne mulighed for at udtrykke følelser, holdninger og oplevelser i en tryg og løsningsfokuseret ramme
  • Få parterne til at se nye vinkler på omsorgen for barnet/den unge
  • Forebygge og løse konflikter
  • Skabe fremadrettede og holdbare løsninger

Der kan ikke træffes beslutninger i samarbejdssamtaler, der berører sagsbehandlerens kompetence i sagen.

Fabu er specialister
Psykolog Bibi Wegler mfl har udviklet metoden Samarbejdssamtaler i et tæt samarbejde med Døgnplejeformidlingen for Børn og Unge i Nordsjælland (der nu en del af Fabu). Fabus medarbejdere er uddannede og trænede i samarbejdssamtaler, og Fabu deltager aktivt i videreudviklingen af metoden.

Opholdssteder/døgninstitutioner
Fabu har erfaring med samarbejdssamtaler mellem forældre og pædagoger på opholdssteder/døgninstitutioner.

Hvor
Fabu kan afholde samarbejdssamtaler i vores lokaler i København, Rødovre, Hillerød, Vordingborg og Ringsted

Pris
En samarbejdssamtale tager normalt to timer á 734 kr. – plus en time til forberedelse og afslutning.

Kontakt
Faglig konsulent
Heidi Møller-Rasmussen
20 12 67 37
hmr@fabu.dk

Fabu Samarbejdssamtaler mellem forældre og plejeforældre Til sagsbehandlere Blå 700 pixel 72 dpi

Pjece til Kommunale fagfolk

 

Fabu Samarbejdssamtaler mellem forældre og plejeforældre - til forældre og plejeforældre Blå 700 pixel 72 dpi

Pjece til forældre og plejeforældre