Samvær


samvær 2

Samvær i Fabu

FABU udfører alle typer overvåget og støttet samvær for familier med børn i alle aldre. Både samvær med forældre, bedsteforældre og søskende og samvær i sager med komplekse problemstillinger.

Vi har hyggelige samværslokaler i Rødovre, Hillerød, Ringsted og Vordingborg, tæt på offentlig transport. Vi kan også benytte forældrenes hjem, plejefamilien eller andre lokaler.

En samværsløsning fra FABU indeholder planlægning af samværene, indledende møder med forældre, børn og anbringelsessted samt – efter behov – professionelle udtalelser til kommunen eller domstolene. Vi tilbyder herudover individuelle kurser til plejefamilier om deres rolle i samværet.

Kommunerne bruger Fabu, når:

  • Samværet er kompliceret eller på anden måde kræver en specialiseret samværskonsulent med adgang til supervision og sparring
  • Der er brug for pædagogiske observationer af samspillet mellem forældre og barn/børn til brug for Ankestyrelsen eller domstolene
  • Samværet ligger på skæve tidspunkter eller langt væk fra kommunen
  • Samværet vil have gavn af at ligge uden for forvaltningen

Kommunerne vælger os, fordi:

  • Vores koordinatorer planlægger samværene og sikrer, at kommunens opdrag følges
  • Vores konsulenter har relevant uddannelse og efteruddannelse, erfaring fra anbringelsesområdet og adgang til sparring og supervision
  • Vi har respekt for forældre og børn.
  • Vores tilgang sikrer, at der kommer mere ro i samværet - også i komplicerede sager
  • Vores skriftlige udtalelser er professionelle og objektive
  • Vi kan starte med det samme – og garanterer i øvrigt stabilitet både ift. konsulent, tidspunkt og lokale

Læs artiklen ”Samvær er springbræt til udvikling for det anbragte barn” baseret på et foredrag, psykolog Flemming Sell holdt i Fabu den 21. april 2017

Forældresamtaler om samværet
Barnets trivsel i samværet øges, når forældrene får mulighed for en samtale med konsulenten enten før eller efter samværet. Sådanne samtaler ”fanger” mange ting, der ellers kunne skabe uro i samværet.

Læs vores pixibog om forældresamtaler

Fabu tilbyder også udviklende samtaler for forældre, der har samvær med deres anbragte børn.

Individuel støtte til plejeforældre
Plejeforældres tilgang til samværet har stor betydning for barnets oplevelse af samværet. Forskning og erfaring viser, at når plejeforældrene får støtte til at se deres rolle og forpligtelse, og får drøftet samværet igennem med konsulenten, så udvikler samværet sig mere harmonisk til glæde for barnet.

2 x 2 timers individuel mini-kursus til plejeforældre er derfor godt givet ud. Kurset gives altid individuelt i konkrete samværssager.

Læs pjecen om Fabus minikursus til plejeforældre.

Pris
Ring til Fabu for en uforpligtende samtale og et prisoverslag
Vi tager udgangspunkt i en timepris i hverdagen på 734 kr. Alternativt kan der aftales en fast pris for en opgave, beregnet ud fra sagens oplysninger.
Se derudover vores takster i Fabus honoraroversigt her

Kontakt samværskoordinatorerne:
Fabu
Samværscentret
Tlf: 36 72 03 30 
Mail: samvaer@fabu.dk

Fabu - Samvær til sagsbehandlere Blå 700 pixel 72 dpi

Pjece til sagsbehandlere

 

Fabu - samvær til forældre Blå 700 pixel 72 dpi

Pjece til forældre

 

Fabu - Samvær til børn og unge Blå 700 pixel 72 dpi

Pjece til børn og unge

 

Fabu - Samvær indivuelt kursus dump Blå 700 pixel 72 dpi

Pjece til plejeforældre om individuelt minikursus