Specialdagpleje


pige og hund, rækker ud

Specialpleje er et intensivt dagtilbud for små børn i alderen 0-6 år med behov for en særlig indsats som kombinerer behandling, stimulation og omsorg i én til én kontakt med en fast voksen.

Barnets aktuelle udviklingsmæssige behov er i centrum og behandlingen tilrettelægges og reguleres løbende i forhold hertil.

Fabu tilbyder specialdagplejetilbud til spæd- og småbørn, som grundet særlige helbreds-forhold, forsinket udvikling eller begyndende fejludvikling, har behov for et særligt behandlings-, pleje- eller støttetilbud. Behandlingen varetages i specialdagplejerens hjem, og kan evt. kombineres med aflastningspleje.

Fabu etablerer også specialdagplejeforhold for børn, hvis forældre har funktionsnedsættelse eller anden begrænsning i forældreevnen.

Specialdagplejeren har tæt kontakt til barnets forældre og indgår i et nærmere afgrænset samarbejde med dem, samt indgår i det tværfaglige samarbejde om barnet, eksempelvis med børnepsykiatrisk afdeling, eller fysioterapeut.

Specialdagplejerne deltager i netværks- og temaaftner for specialdagplejere, og de modtager Fabus øvrige undervisningstilbud.

Yderligere detaljeret information fås hos konsulent Gitte Jakobsen, tlf. 22 30 33 90, mail gj@fabu.dk.

 

FABU er et ikke-kommercielt, socialfagligt konsulenthus. Vi er specialiserede i udsatte familier, børn og unge og tilbyder kommunerne en række ydelser: Samvær, familieindsatser, tilsyn i plejefamilier og specialdagpleje, § 50-undersøgelser, supervision af sagsbehandlere og plejefamilier, samarbejdssamtaler, undervisning, temadage m.m.

Vores udgangspunkt er altid en tæt dialog med forvaltningen om opgaverne. Fabu har altid barnet i fokus.