Specialdagpleje


pige og hund, rækker ud

Specialpleje er et intensivt dagtilbud for små børn i alderen 0-6 år med behov for en særlig indsats som kombinerer behandling, stimulation og omsorg i én til én kontakt med en fast voksen.

Barnets aktuelle udviklingsmæssige behov er i centrum og behandlingen tilrettelægges og reguleres løbende i forhold hertil.

Fabu tilbyder specialdagplejetilbud til spæd- og småbørn, som grundet særlige helbreds-forhold, forsinket udvikling eller begyndende fejludvikling, har behov for et særligt behandlings-, pleje- eller støttetilbud. Behandlingen varetages i specialdagplejerens hjem, og kan evt. kombineres med aflastningspleje.

Fabu etablerer også specialdagplejeforhold for børn, hvis forældre har funktionsnedsættelse eller anden begrænsning i forældreevnen.

Specialdagplejeren har tæt kontakt til barnets forældre og indgår i et nærmere afgrænset samarbejde med dem, samt indgår i det tværfaglige samarbejde om barnet, eksempelvis med børnepsykiatrisk afdeling, eller fysioterapeut.

Specialdagplejerne deltager i netværks- og temaaftner for specialdagplejere, og de modtager Fabus øvrige undervisningstilbud.

Yderligere detaljeret information fås hos konsulent Gitte Jakobsen, tlf. 22 30 33 90, mail gj@fabu.dk.