Supervision


Supervision/sparring og coaching til familieplejekonsulenter og myndighedsudøvere

Der er her tale om et område som er præget af, at børn med massive problemer i langt højere grad vil blive anbragt i familieplejelignende foranstaltninger. Da forvaltningens egne medarbejdere dagligdag kan være præget af, ikke at have tid og mulighed for at tilegne sig specifik viden om alle komplikationsmuligheder i familieplejesager, eller sidder fast i særlige problemstillinger, har Fabu udviklet et nyt tilbud, således at vi kan tilbyde

supervision/sparring, såvel enkeltvis som i grupper, til forvaltningens egne medarbejdere, som til daglig arbejder med familieplejeopgaver.

Yderligere detaljeret information fås hos direktør Marianne Folden på mobil 20485264 eller mf@fabu.dk

Supervision/sparring til plejeforholdet

Gennem mange år har Fabu haft dette som grundindsats i alle vores familieplejeopgaver. Dette er fortsat en af vores højt specialiserede ydelser, og vi har nu åbnet mulighed for, at forvaltningen – på konsulenttimebasis – kan købe supervision til plejeforhold, hvor der ønskes en ekstraordinær og særlig målrettet indsats til såvel plejeforholdet som den individuelle støtte til plejebarnet. Vi kan rykke ud med ganske få dages frist, med kvalificeret støtte.

Yderligere detaljeret information fås hos direktør Marianne Folden på mobil 20485264 eller mf@fabu.dk

FABU er et ikke-kommercielt, socialfagligt konsulenthus. Vi er specialiserede i udsatte familier, børn og unge og tilbyder kommunerne en række ydelser: Samvær, familieindsatser, tilsyn i plejefamilier og specialdagpleje, § 50-undersøgelser, supervision af sagsbehandlere og plejefamilier, samarbejdssamtaler, undervisning, temadage m.m.

Vores udgangspunkt er altid en tæt dialog med forvaltningen om opgaverne. Fabu har altid barnet i fokus.