KEEP TEENAGER


KEEP TEENAGER er et gruppeforløb på 16 sessioner for plejefamilier og netværksplejefamilier med plejebørn i teenagealderen. Forløbet giver plejeforældrene konkrete værktøjer til at håndtere de små og store udfordringer, der kan belaste hverdagen. Det har samtidig fokus på at understøtte plejebørnenes positive udvikling og trivsel.

Begge dele reducerer risikoen for sammenbrud og øger chancen for, at målene med anbringelsen nås.

16 intensive sessioner

KEEP TEENAGER er gruppebaseret og derfor afhængigt af et stabilt fremmøde fra de deltagende familier. Et KEEP TEENAGER-forløb består af 16 intensive 90-minutters sessioner med en fast struktur:

 • Opfølgning og sparring på hjemmeøvelse
 • Et kort oplæg fra gruppelederne om dagens tema og værktøjer
 • Øvelse omkring tema + gruppeøvelse
 • Præsentation af ny hjemmeøvelse

KEEP TEENAGER temaer

 • 4 centrale roller som plejeforældre
 • Betydningen af at kunne samarbejde
 • Husregler
 • Opmuntring, anerkendelse og belønning
 • Grænsesætning
 • Magtkampe og teenagere
 • Følelsesmæssig regulering
 • Særligt udfordrende adfærd
 • Fremme skolegang
 • Fremme positive kammeratskabsrelationer
 • Seksuel adfærd
 • Rusmidler
 • Teknologi
 • Ekstra session valgfrit tema

KEEP TEENAGER er en videreudvikling af KEEP fra ODI, Oregon, som Fabu i 2015-17 har været med til at implementere i Danmark i samarbejde med Socialstyrelsen. Vores konsulent og KEEP gruppeleder Gitte Nyboe Jakobsen har deltaget i arbejdet med at tilpasse materialer og indhold i KEEP TEENAGER til danske forhold.

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om KEEP TEENAGER, er du velkommen til at henvende dig til Gitte Nyboe Jakobsen på gj@fabu.dk eller mobil 22 30 33 90.

 

Brochure til plejeforældre

Brochure til fagpersoner