Kommende kurser


Kurser 2017

 

Samvær og tilknytning - en temaeftermiddag
V/ cand.psych.aut. Henriette Lieblein Misser


Torsdag d. 16. november 2017 kl. 12-16 inviterer Fabu til temaeftermiddag for alle, som arbejder professionelt med anbragte børn og samvær.

Cand.psych.aut. Henriette Lieblein Misser vil blandt andet komme ind på:

  • Betydningen af samværet for anbringelsen og barnets tilknytning
  • Vurderingen af barnets samspil med sine omsorgspersoner
  • Stress, traumer og udviklingspotentiale
  • Udvikling af robusthed ift. samværets udfordringer

Deltagelse er gratis - tilmelding nødvendig.

Læs hele invitationen her

 

Bliv uddannet samarbejdssamtalekonsulent
V/ Marianne Folden og Malene Abel Brask


På dette kursus bliver du uddannet i at udføre samarbejdssamtaler. Du præsenteres for teorierne bag metoden Samarbejdssamtaler. Du får en grundig indføring i den konkrete metode, træning i rollen som neutral samarbejdssamtalekonsulent samt inspiration og redskaber til, hvordan du kan arbejde med strukturerede samarbejdssamtaler med afsæt i konfliktmæglingsmetoden. Underviserne fortæller om deres oplevelser og erfaringer med metoden, og der vises klip fra et video-interview med en mor og en plejemor, der fortæller om deres erfaringer med samarbejdssamtaler.

Det er en fordel, hvis mindst to personer fra samme forvaltning tager kurset, da dette fremmer den efterfølgende implementering af metoden i praksis.

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 9:00 - 17:00 og torsdag d.26. oktober 2017 kl. 9:00 - 16:00, med opfølgningsdag torsdag d. 18. januar 2018 kl. 9:00 - 16:00.

Sinatur Hotel Storebælt ved Nyborg.

Læs hele invitationen her

  

Generelt

 

Individuelt kursus om samvær


I forlængelse af Fabus samværsprojekt, der handler om at styrke samværet mellem forældre og børn, har vi haft et projekt for at styrke plejefamilien i at støtte bedst muligt op om samværet mellem barnet og dets forældre.

I projektperioden har vi tilbudt 12 plejefamilier et individuelt kursus i hvordan de bedst støtter op om barnet i relation til samvær. Der er taget udgangspunkt i familiens egne plejebørn, så udbyttet kunne blive så konkret anvendeligt som muligt.
Projektet er afsluttet og evalueret med rigtig gode resultater og kurset udbydes nu som en del af Fabus faste kursustilbud.  For at rekvirere kurset rettes henvendelse til: Afdelingsleder Malene Abel Brask, mab@fabu.dk eller 30 11 70 39 Samværskonsulent Marianne Jensen, mj@fabu.dk eller 40 43 76 38

Læs pjecen her

 Grunduddannelse for plejefamilier


Fabu tilbyder grunduddannelse for plejefamilier. Vi opretter hold ved tilmelding af min. 5 plejefamilier.

 

 

.