Om kurser


Fabu arrangerer løbende kurser for egne tilknyttede plejefamilier, samt plejefamilier der arbejder direkte for en kommune. Desuden arrangerer vi kurser for sagsbehandlere, familieplejekonsulenter, forældre og fx personale på opholdsteder og døgninstitutioner. Under menupunktet kommende kurser, ses de kurser vi aktuelt har programlagt. Kurserne er gratis for plejefamilier, som har et igangværende plejeforhold via Fabu. Se kommende kurser.

Her er en oversigt over de kurser, som Fabu altid har på hylden. Disse kurser varetages af vores egne konsulenter, og vi kan derfor tilbyde, at kurserne kan rekvireres til egen kommune. Hvert år udbyder vi desuden nye kurser, hvor vi gør brug af eksterne undervisere med særlige kompetencer. Disse kurser kan vi ikke garantere, at kommunerne kan rekvirere, men I er altid velkomne til at kontakte os og forhøre om mulighederne. 

Nærmere oplysninger kan fås hos Direktør Marianne Folden på tlf.: 38 76 06 80, mobil: 20 48 52 64 eller mail: mf@fabu.dk

 

Generelt

 

Individuelt kursus om samvær


Anbragte børn får den mest harmoniske udvikling, hvis de støttes i kontakten til deres forældre og rødder - også når kontakten er kompliceret. Plejeforældrenes støtte og accept er vigtig for de anbragte børns oplevelse af samværet og for deres mulighed for at få deres liv i to familier til at fungere bedst muligt. Fabu er derfor optaget af at give de plejeforældre, som vi samarbejder med, redskaber til at støtte deres plejebørn i samværet med forældrene.
 
Kursusbeskrivelse
Kurset består af 2 x 2 timers undervisning og er tilrettelagt individuelt i forhold til det konkrete plejebarn, samværets karakter og plejeforældrenes oplevelse af samværet. Der er som regel tre ganges samvær mellem de to undervisningsforløb.
 
På 1. modul giver vi plejeforældrene en kort introduktion til ny forskning, lovgivningen på området, kommunens hensigt med samværet og Fabus erfaring med og metoder i samvær. Vi taler med plejeforældrene om deres tanker om samværet og underviser og guider dem i metoder til at tale med barnet før og efter samværet. Plejefamilien får nogle nyttige artikler om samværets betydning og plejeforældrenes vigtige rolle.
 
På 2. modul taler vi om plejeforældrenes oplevelse af samværene efter 1. modul. Hvilken virkning har den nye viden om samvær og de nye praktiske redskaber haft? Vi går i dybden med eksempler fra plejeforældrenes oplevelser med samværet og vejleder mere udførligt om den nye praksis.
 
Henvendelse om samværskurset kan ske til Fabus samværscenter på 36 72 03 30 eller til samværskonsulent Marianne Jensen, mj@fabu.dk eller 40 43 76 38

Læs pjecen her

 

Grunduddannelse for netværksplejefamilier


Fabu tilbyder grunduddannelse for netværksplejefamilier. Vi opretter hold ved tilmelding af min. 5 plejefamilier. Kurset kan også afholdes individuelt for den enkelte netværksplejefamilie, hvis særlige forhold gør, at dette er ønskeligt.