Kurser


mar
22
Børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer

V/ Direktør Mimi Strange og psykolog Tove Weis, JanusCentret

En temadag for plejeforældre, familiebehandlere og medarbejdere på institutioner.

apr
17
Autisme: Forståelse, indsatser og familieliv

V/ Cecilia Brynskov, PhD i psykologi og autismeforsker.

En efteruddannelsesdag for plejefamilier, medarbejdere på opholdssteder og andre, som arbejder professionelt med anbragte børn med autismespektrumforstyrrelser.