Børn og unge mellem psykiatri og samfund – endnu ledige pladser!


Baggrund

Hvad er der galt? Er der tale om psykisk sygdom? Det er et spørgsmål, som ofte stilles, når det drejer sig om børn og unge, der ikke trives. Udgangspunktet for denne temadag er, at børn og unge ikke er problemet. De viser problemet. Heller ikke andre er problemet. Det handler ikke om skyld.

Børn og unge må altid forstås i samspil, i kontekst og i mulig udvikling. De viser med deres symptomer og særlige vanskeligheder, at der er brug for en proces, der kan bidrage til anderledes ro, trivsel og udvikling.

Formål

Børn og unge i mistrivsel sætter samfundets samvittighed på dagsordenen, og denne temadag lægger sig op ad en solid børne og ungdomspsykiatrisk tradition for at blande sig i vigtige socialpolitiske anliggender: Hvordan genskaber vi sociale forbindelser og fællesskaber, der kan bliver anderledes livgivende, end de eksisterende? I løbet af dagen bliver vi forhåbentlig alle bedre til få øje på muligheder—og får samtidig en skærpet bevidsthed om det ståsted, vi selv ser og handler ud fra, når vi møder børn og unges i mistrivsel.

Indhold

Temadagen kommer til at handle om det levede liv, de mange arenaer, sektoropdelingerne, de moderne magtformer, men også om ulige sociale vilkår, økonomiske stramninger, bevægelser på tværs og ikke mindst børn og unges uanede muligheder.

Det bliver en dag, der veksler mellem oplæg og drøftelser i mindre grupper og i plenum, hvor deltagerne bliver bedt om at forholde sig og tage stilling til, hvor de som person—og som del af en organisation—placerer sig. Hvad er deres foretrukne handlemåder, og hvilken viden bygger de på? Det er en dag, der sætter etik og solidaritet på dagsordenen.

Ved tilmelding

Vi skal bede om dit fulde navn, da Fabu efter endt uddannelse udsteder kursusbevis.

Tilmelding er bindende. Et eventuelt afbud skal ske senest en uge før kursusstart. Ved for sent afbud skal der betales for kursuspladsen. Eventuel egenbetaling sker til Nordea: reg.nr. 2191, kontonr. 590 590 4142. I forbindelse med betalingen anføres kursusdeltagers navn og kursusnummer.

Kursusbeskrivelse til udskrift

Gå til tilmelding
Tid og Sted
4. December 9:30-15:30

Rødovregaard
"Loen"
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Tilmeldingsfrist
27-11-2017 12:00
Kurset henvender sig til
Alle som arbejder professionelt med anbragte børn
Antal Pladser
80
Pris
Pr. person: 650,-
Deltagelse er gratis for plejefamilier, som har igangværende plejeforhold gennem Fabu.

Undervisere

Søren Hertz

Søren Hertz er børne– og ungdomspsykiater med overenskomst med Sygesikringen. Han er medstifter af Metalog og forfatter til bestselleren ”Børne– og ungdomspsykiatri—nye perspektiver og uanede muligheder.” Han er på vej med en ny bog til efteråret 2017.  

Tilmelding til "Børn og unge mellem psykiatri og samfund – endnu ledige pladser!"

Udfyldes hvis du har et igangværende plejeforhold gennem Fabu
Udfyldes hvis dit plejebarns kommune har bevilget kurset

Afkrydses hvis du selv betaler for kurset