KEEP TEENAGER


KURSET ER NU FULDTEGNET OG VI OPRETTER VENTELISTE TIL DET NÆSTE KURSUS, SOM FORMENTLIG BLIVER EFTER SOMMERFERIEN.

 

KEEP TEENAGER er et gruppeforløb på 16 sessioner for plejefamilier og netværksplejefamilier med plejebørn i teenagealderen. Forløbet giver plejeforældrene konkrete værktøjer til at håndtere de små og store udfordringer, der kan belaste hverdagen. Det har samtidig fokus på at understøtte plejebørnenes positive udvikling og trivsel.

Begge dele reducerer risikoen for sammenbrud og øger chancen for, at målene med anbringelsen nås.

Hvem kan deltage i KEEP TEENAGER

KEEP TEENAGER er for plejeforældre og netværksplejeforældre med plejebørn i alderen 12-16 år.
Der kan deltage op til seks plejefamilier – altså max. 12 deltagere – i gruppen. Formålet med forløbet nås bedst, hvis begge plejeforældre (hvor der er to) deltager i træningen. KEEP TEENAGER gruppeforløbet er gruppebaseret og derfor afhængigt af et stabilt fremmøde fra de deltagende familier.

Hvad får plejeforældre ud af KEEP TEENAGER

KEEP TEENAGER er et gruppeforløb sammen med andre engagerede plejeforældre. Med KEEP TEENAGER får I:

 • Fokus på at være anerkendende samt tydelige omkring rammer, forventninger og krav
 • En god balance mellem opmuntring og grænsesætning
 • Værktøjer til at støtte jeres plejebarn i at få en god skolegang
 • Øget opmærksomhed på at fremme barnets positive adfærd og trivsel i forhold til kammeratskaber, netværk og fritidsliv
 • Redskaber til at fremme udviklingen af et positivt samspil mellem jer og jeres plejebarn
 • Hjælp til at forebygge og reducere negativ adfærd hos jeres plejebarn og dermed mindske belastningen i hverdagen
 • Hjælp til at understøtte et positivt ungdomsliv, herunder seksuel udvikling, brug af sociale medier og møde med rusmidler

Hvad betyder et KEEP TEENAGER-forløb rent praktisk for jeres familie

Hver uge i 16 uger mødes I med andre plejefamilier og de to gruppeledere i 1½ time. Første møde varer dog to timer.

I får en hjemmeopgave for om ugen, som skal bruges i praksis i jeres familie. En gang ugentligt ringer gruppelederen til jer med faste spørgsmål om jeres plejebarns adfærd, og hvordan den har påvirket jer.

16 intensive sessioner

Et KEEP TEENAGER-forløb består af 16 intensive sessioner med en fast struktur:

 • Opfølgning og sparring på hjemmeøvelsen
 • Et kort oplæg fra gruppelederne om tema og værktøjer
 • Øvelse omkring tema + gruppedrøftelse
 • Præsentation af ny hjemmeøvelse

KEEP TEENAGER temaer

 • 4 centrale roller som plejeforældre
 • Betydningen af at kunne samarbejde
 • Husregler
 • Opmuntring, anerkendelse og belønning
 • Grænsesætning
 • Magtkampe og teenagere
 • Følelsesmæssig regulering
 • Særligt udfordrende adfærd
 • Stress og stresshåndtering
 • Fremme skolegang
 • Fremme positive kammeratskabsrelationer
 • Seksuel adfærd
 • Rusmidler
 • Teknologi
 • Ekstra session valgfrit tema

Printvenlig brochure til sagsbehandler

Printvenlig brochure til plejeforældre

Oversigt over kursusdatoer

Tid og Sted
Første gang fredag den 22. februar kl. 10:00

Fabu
Jyllingevej 59, 1.
2720 Vanløse

Tilmeldingsfrist
07-02-2019 12:00
Kurset henvender sig til
Plejefamilier og netværksplejefamilier til børn i teenagealderen
Antal Pladser
6
Pris
Pr. familie: Intropris kr. 6.800,- (normalpris kr. 13.600,-)

Undervisere

Gitte Nyboe Jakobsen

Gitte Nyboe Jakobsen er uddannet socialrådgiver og mangeårig familieplejekonsulent. Hun er endvidere certificeret KEEP gruppeleder og coach v/ OSLC Development Institute, Oregon.

Vivi Nielsen

Vivi Nielsen er uddannet socialrådgiver og har mangeårig erfaring som familieplejekonsulent. Hun er endvidere certificeret KEEP gruppeleder og coach v/ OSLC Development Institute, Oregon.

Heidi Møller-Rasmussen

Heidi Møller-Rasmussen er uddannet socialrådgiver med mangeårig erfaring som familieplejekonsulent. Hun er endvidere certificeret KEEP gruppeleder v/ OSLC Development Institute, Oregon.