Familieplejekonference i anledning af NOFCA årsmøde


Konferencen er udsat fra 27. april til 22. september. Da deltagerlisten allerede var overtegnet, har tidligere tilmeldte modtaget tilbud om gentilmelding. Hvis der efter 2. juni er ledige pladser, vil der blive åbnet for online tilmelding her på siden.

Samarbejdet om anbragte børns trivsel

Konferencens fokus er på at styrke faglighed og viden på familieplejeområdet – herunder det vigtige og nødvendige samarbejde mellem forældre og plejeforældre, som er afgørende for barnets trivsel.
Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, valgte i sin nytårstale at stille skarpt på udsatte og anbragte børns vilkår. Hun talte blandt andet for, at vi skal være mere modige og anbringe tidligere. Der skal desuden større fokus på tvangsadoptioner i sager, hvor dette giver mening og er bedst for barnet.

I Fabu er vi glade for det øgede fokus på området og vil gerne skærpe det ved at se på erfaringerne med allerede anbragte børn og unge: I mange af de anbringelser, som er gode for barnet, er kontakten til forældrene bevaret ud fra barnets behov og forældrenes livssituation – samtidig med, at barn og plejeforældre har knyttet et livslangt bånd.

Vi arbejder i Fabu med fokus på at bevare og udvikle kontakten mellem de anbragte børn og unge og deres familier. Dette fordi vi har erfaring for, at det anbragte barn eller den unge har behov for både selv at se sin far og mor, og at føle sig betrygget ved, at nogen har kontakt med dem. Selvom der er perioder, hvor forældrene, f.eks. grundet misbrug eller psykiske vanskeligheder, ikke formår at holde kontakten, har det stor betydning, når børnene forstår, at det ikke er dem, forældrene fravælger, men noget andet der står i vejen.

I den tid, hvor barnet har boet hjemme, er der allerede skabt en relation og tilknytning, som det er urimeligt at bryde, og selv i hårdt belastede familier er der også gode minder mellem børn og forældre. Derfor har vi en forpligtelse til at give både forældre og anbragte børn og unge redskaber med på vejen til at bevare kontakten og sigte mod sundere mønstre i relationen.

Tilmelding

Konferencen er gratis ved tilmelding. Grundet begrænset antal pladser kan der i udgangspunktet højst tilmeldes op til 4 fra hver kommune eller organisation. Yderligere tilmeldinger kan skrives til venteliste.

Program

Gå til tilmelding
Tid og Sted
Tirsdag den 22. september kl. 8:30-15:30

Rødovregaard
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Tilmeldingsfrist
10-05-2020 12:00
Kurset henvender sig til
Gratis arrangement
Antal Pladser
95
Pris
Pr. person: Gratis indgang med tilmelding