PREP – Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold


Formål

Et PREP-kursus har til formål at give jer inspiration til at se på parforholdet med nye øjne. Kurset giver jer konkrete input til at bevare og udvikle jeres relation til hinanden og hjælper jer med at tale mere konstruktivt om de udfordringer, I møder som par.

Baggrund

I har som par og familie taget et plejebarn ind i jeres liv og er dermed gået fra at være par til også at blive kolleger i eget hjem. I skal være tovholdere i plejebørnenes liv, og derudover skal jeres egen familie også samarbejde med plejebørnenes familie og netværk. Jeres parforhold skal derfor rumme meget og har afgørende betydning for familiens trivsel.

PREP er undervisning for par—ikke parterapi

Par-kurset PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program eller lidt frit oversat: Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold. PREP træner par i at have samtaler, hvor begge bliver hørt og forstået, og er et undervisningstilbud, som ikke skal forveksles med parterapi. PREP kan styrke kommunikationen, forebygge konflikter og give inspiration til, hvordan man kan pleje plejeparforholdet.
Kurset foregår som holdundervisning suppleret med parvise øvelser og samtaler. Ingen par forventes at fortælle andre kursusdeltagere om deres private liv.

Indhold

Kursuslederne fører kursisterne gennem en række temaer og veksler mellem korte oplæg, filmklip og rollespil underviserne imellem. Mellem temaerne er der tid til, at man taler med sin partner om de forskellige emner i relation til eget forhold.

Der vil blive undervist i:

  • Hvordan vi kan pleje kærligheden i hverdagen
  • Hvordan vi konkret kan skabe rammer for gode samtaler
  • Hvordan vi kan møde udfordringer i fællesskab
  • Hvordan vi kan bevare og pleje vores venskab, intimitet og fælles værdier

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle plejeforældre, erfarne såvel som nystartede. Da det er et parkursus, forventes det, at begge parter deltager.

På dette kursus modtager vi max. 12 par.

Tilmelding er bindende. Et eventuelt afbud skal ske senest en uge før kursusstart. Ved for sent afbud skal der betales for kursuspladsen.

Kursusbeskrivelse til udskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til tilmelding
Tid og Sted
fredag den 9. maj og lørdag den 25. maj kl. 9:00-16:00

Rødovregaard "Havestuen"
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Tilmeldingsfrist
23-04-2019 12:00
Kurset henvender sig til
Plejeforældre
Antal Pladser
24
Pris
Pr. familie: 1.875,-
Deltagelse er gratis for plejefamilier, som har igangværende plejeforhold gennem Fabu.

Undervisere

Tina Leiberg Hansen

Tina Leiberg Hansen er uddannet socialpædagog og familiebehandler. Hun er ansat som konsulent i Fabu og har mange års erfaring som familiebehandler. Uddannet PREP-leder hos Center for Familieudvikling.

Christina Emanuelsen

Christina Emanuelsen er uddannet socialpædagog og mangeårig familieplejekonsulent i Fabu. Uddannet PREP-leder hos Center for Familieudvikling.

Hanne Riis

Hanne Riis er uddannet socialrådgiver og cand.soc. Hanne er ansat som samværskoordinator i Fabu. Uddannet PREP-leder hos Center for Familieudvikling.