Samtaler og kommunikation med børn


Formål

Formålet med denne undervisningsdag er at give deltagerne et teoretisk og praktisk grundlag for at tale med deres plejebørn på en måde, som er respektfuld uden at være berøringsangst. Det gælder samtaler med børnene om stort og småt i dagligdagen, men det gælder også de svære samtaler om emner, som man kan være usikker på at tage op med barnet.

Dagen er tænkt som en inspirationsdag, der giver mod på og lyst til at gå hjem og øve sig, så børnene ikke risikerer at gå og føle sig alene med tankerne om alt det, der sker og er sket i deres liv.

Baggrund

Som plejeforælder føler man helt naturligt et ansvar for at skærme det barn, som allerede har oplevet mange svære ting i sit liv. I sig selv er denne ansvarlighed en ressource, men den kan også føre til berøringsangst i forhold til at tale med barnet om de ting, som barnet har allermest brug for at få sat ord på: Processen i den meningsfulde samtale er helende.
Men hvordan taler man med barnet om traumatiske oplevelser uden at overskride dets grænser? Hvordan overbringer man en nyhed, som man ved vil være tung at bære for barnet? Hvad er forskellen på at give barnet udsagn og lægge det ord i munden? Og hvordan arbejder vi med vores egen trang til at beskytte børnene mod den viden, som de alligevel fornemmer og gætter?

Indhold

På dagen vil der blive gennemgået teori om samtaleformer, og hvordan man kan bruge dem, samt i høj grad praksiseksempler fra underviseren og deltagerne. Første del af dagen byder på et teoretisk afsæt, mens deltagerne på anden del vil få mulighed for at få gennemgået konkrete eksempler på svære samtaler og vejledning i, hvordan disse kan gribes an.

Målgruppe

Kurset henvender sig til plejefamilier, medarbejdere på opholdssteder/døgninstitutioner og andre, som arbejder med udsatte børn og unge og har brug for at kunne tale med dem om de ting, der sker og er sket i deres liv.

Tilmelding er bindende. Et eventuelt afbud skal ske senest en uge før kursusstart. Ved for sent afbud skal der betales for kursuspladsen.

En eventuel egenbetaling sker til Nordea: Reg.nr.: 2191 og konto nr.: 5905 904 142. I forbindelse med betalingen skal kursusdeltagers navn og kursusnummer 2019_05 oplyses.

Kursusbeskrivelse til udskrift

Gå til tilmelding
Tid og Sted
Onsdag den 13. november kl. 9:00-15:00

Rødovregaard "Kostalden"
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Tilmeldingsfrist
30-10-2019 12:00
Kurset henvender sig til
Plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder
Antal Pladser
30
Pris
Pr. person: 1.050,-
Deltagelse er gratis for plejefamilier, som har igangværende plejeforhold gennem Fabu.

Tilmelding til "Samtaler og kommunikation med børn"

Vi kommer:

Udfyldes hvis du har et igangværende plejeforhold gennem Fabu
Udfyldes hvis dit plejebarns kommune har bevilget kurset

Afkrydses hvis du selv betaler for kurset