Samvær og epistemisk tillid


Formål

Formålet med denne temadag i to dele er at introducere begrebet epistemisk tillid og skabe forståelse for, hvad det kan betyde for et barn, der har svært ved at tage imod påvirkning og læring.
Dernæst vil dette sættes i forhold til de udviklingsopgaver, som er forbundet med barnets samvær med sine forældre under anbringelsesforløbet, så barnet i højere grad vil kunne bevidstgøres og styrkes i sit samvær.

Indhold

EPISTEMISK TILLID—GRUNDSTENEN I BARNETS EVNE TIL RELATIONSDANNELSE, MENTALISERING OG LÆRING
Epistemisk tillid er en grundsten i barnets evne til at åbne sig for påvirkning og læring. Vi ser nærmere på begrebet, og vi kommer også ind på, hvilken effekt det kan have for barnet ikke at have udviklet epistemisk tillid i tilstrækkelig grad, samt hvad vi kan gøre for at opbygge denne. Deltagerne vil få konkrete eksempler på, hvad der kan understøtte udviklingen af epistemisk tillid hos barnet.

At øge barnets evne til at indgå i udviklende relationer—og ikke kun tilknytningsrelationer—er et grundlæggende pædagogisk arbejde for alle, der arbejder med anbragte børn og unge. Derfor er det nødvendigt at se nærmere på, hvilke elementer, der indgår i arbejdet med at fremme de processer, som kan gøre kontakten og dermed relationen mulig.

SAMVÆR I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV
Når et barn anbringes i en plejefamilie, opstår der ofte udfordringer med at få barnets samvær med sin familie til at virke til barnets bedste, så samværet reelt understøtter barnets udvikling i en positiv retning. Hvad har det anbragte barn brug for i forbindelse med samværet med sine pårørende for stadig at kunne være i udvikling, håndterer vi barnets reaktioner på samværet med sin familie.

Samværet og dets funktion skal tænkes ind i de mål, der er for anbringelsen som helhed, så vi i højere grad kan se samværet i et udviklingsperspektiv. Henriette vil bl.a. indføre os i

  • Samværets betydning for barnets tilknytning
  • De forskellige tilknytningsformer
  • Det traumatiserede barn
  • Nyeste forskning i medfødte genetiske sårbarheder og dermed nye perspektiver på arv og miljø

Tilmelding er bindende. Et eventuelt afbud skal ske senest en uge før kursusstart. Ved for sent afbud skal der betales for kursuspladsen.

Kursusbeskrivelse til udskrift

Gå til tilmelding
Tid og Sted
Tirsdag den 30. april kl. 9:30-15:30

Rødovregaard "Loen"
Kirkesvinget 1
2610 Rødovre

Tilmeldingsfrist
16-04-2019 12:00
Kurset henvender sig til
Alle som arbejder professionelt med anbragte børn
Antal Pladser
80
Pris
Pr. person: 1.250,-
Deltagelse er gratis for plejefamilier, som har igangværende plejeforhold gennem Fabu.

Undervisere

Henriette Lieblein Misser

Henriette Lieblein Misser er psykologfaglig leder på døgninstitutionen Godhavn og har de seneste 15 år beskæftiget sig med såvel terapi, supervision, undervisning som ledelse indenfor behandlingsområdet. Henriette har i sit arbejde og sit forfatterskab fokus på, hvordan vi kan bidrage til at optimere de eksisterende behandlingstilbud og skabe konsistens, kontinuitet og udvikling i anbragte børns liv.

Tilmelding til "Samvær og epistemisk tillid"

Jeg tilmelder mig som:

Udfyldes hvis du har et igangværende plejeforhold gennem Fabu
Udfyldes hvis dit plejebarns kommune har bevilget kurset

Afkrydses hvis du selv betaler for kurset