Udviklingsstøttende indsatser i familier


Hvordan man kan støtte udvikling i familier, som ikke profiterer af samtaler alene

Fokus

Temadagens fokus er forælder-barn samspillets betydning for barnets følelsesmæssige og sociale udvikling.

Knud Hellborn vil i sit oplæg komme ind på, hvordan forældreskabet kan være en stor udfordring for forældre, som selv har oplevet svigt i de nære relationer. Vi ser ofte børn, som ikke er blevet mødt afstemt og mentaliserende, have store følelsesmæssige vanskeligheder. Disse børn frustreres nemt, er ofte impulsstyrede og kan være indesluttede og svære at fornemme i kontakten.

Oplægget tilbyder en forståelsesramme i forhold til børns udvikling og et kig på hvilke samspil med omsorgspersoner, der udvikler børn følelsesmæssigt og socialt.

Vi vil se på mentaliseringskompetencer hos forældre og sammenhængen mellem disse kompetencer og barnets følelsesmæssige og tilknytningsmæssige udvikling.

Indhold

  • Beskrivelse af, hvordan følelsesmæssig og personlighedsmæssig udvikling foregår på hierarkisk forbundne niveauer i hjernen
  • Indføring i, hvordan man kan forstå børn og forældre på de forskellige udviklingsniveauer og derigennem støtte deres udvikling gennem nærmeste udviklingszone
  • Hvordan man intervenerer i familier, der er præget af non-mentalisering
  • Hvordan man som system kan støtte familier, der ikke profiterer af samtaler alene.

Der serveres en sandwich ved temadagens start kl. 12:00.

Bemærk venligst, at tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen, og for at vi kan give eventuelle afbudspladser videre til andre interesserede.

 

Invitation i printvenlig pdf-format

Gå til tilmelding
Tid og Sted
Torsdag den 14. marts kl. 12:00-16:00

Kulturstationen "Heerupsalen"
Frode Jacobsens Pl. 4, 1.
2720 Vanløse

Tilmeldingsfrist
11-03-2019 12:00
Kurset henvender sig til
Sagsbehandlere, familierådgivere, familiebehandlere, familieplejekonsulenter
Antal Pladser
80
Pris
Pr. person: Gratis - tilmelding nødvendig!

Undervisere

Knud Hellborn

Knud Hellborn er autoriseret psykolog og arbejder til daglig med behandlingsforløb for børn på både dagtilbuds– og skoleområdet. Knud arbejder tillige med implementering af neurosekventiel og neuroaffektiv udviklingspsykologi som forståelsesramme på både specialområdet og normalområdet. Knud superviserer plejefamilier, institutioner og familiecentre, ligesom han holder tema– og undervisningsdage ud fra en neuroaffektiv og neurosekventiel tilgang. Han er sammen med Susan Hart og Marianne Bentzen medudvikler af NUSSA, som er et udviklings– og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12årige. Knud er endvidere medudvikler af Emotional Development Scale sammen med Susan Hart og Jesper Birck, og han er certificeret og supervisoruddannet i NMT ved Bruce Perry under Child Trauma Academy, Houston.