Hvem er Fabu


Fabu– fra familieplejeforening til moderne, socialfagligt konsulenthus 
Fabu er et professionelt, socialfagligt konsulenthus med stærke, børnefaglige værdier og dybe, historiske rødder. 

Fabu tilbyder en lang række indsatser for familier, børn og unge i udsatte positioner: familieplejetilsyn, overvåget og støttet samvær, en bred vifte af familieindsatser, supervision af sagsbehandlere og plejefamilier/institutionspersonale, § 50-undersøgelser, § 54-støttepersoner, specialdagpleje, samarbejdssamtaler, undervisning, temadage, KEEP-træningsforløb for plejefamilier mm. 

Fabus 24 faste konsulenter og 24 eksterne (samværs-)konsulenter er primært socialrådgivere eller socialpædagoger med lang erfaring fra forvaltninger eller anbringelsessteder og relevante efteruddannelser. Fabus to hovedkontorer ligger i Vanløse og Rødovre, og vi har samværslokaler i Rødovre, Vordingborg, Ringsted og Hillerød.

Fabu startede som frivillig organisation 
Alle Fabus nuværende kompetencer og ydelser udspringer af den samfundsopgave, Fabu – som dengang hed Københavns Amts Plejehjemsforening og udelukkende betjente sig af frivillige ”hattedamer” - påtog sig i 1904 med at føre tilsyn på vegne af sognerådene i datidens plejefamilier.

Senere – omkring bistandslovens indførelse i 1976 - skiftede vi navn til Familieplejen for Børn og Unge, i daglig tale Fabu. Fabus nu socialrådgiver-/socialpædagoguddannede kuratorer stod dengang for en stor del af kommunernes familieplejeanbringelser. I takt med, at kommunerne op gennem 00’erne overtog denne ydelse, er Fabu begyndt at løse en række nye opgaver for kommunerne på området familier, børn og unge i udsatte positioner.

Kvalitetsydelser, stærke værdier og nyudvikling 
Fabus udgangspunkt er altid en tæt dialog med forvaltningen om løsning af opgaverne. Fabus force er, at vi er fleksible og kan rykke hurtigt ud til både små og store opgaver, samtidig med at vi har stor erfaring med at ”knække” de komplicerede opgaver. Vi er vant til – og synes, det er spændende – når en kommune ringer med en opgave, der kræver, at vi er med til at tænke ud af boksen og skræddersy en løsning med inddragelse af vores særlige kompetencer.

Fabu har altid barnet i fokus og respekt for barnets forældre og netværk. Samtidig er det en del af Fabus værdisæt at bidrage med kvalitetsydelser og nyudvikling på området familier, børn og unge i udsatte positioner. 

Almen-velgørende og med faglige netværk 
Fabu er en almen-velgørende fond, Fabu-Fonden. Det betyder, at Fabu til stadighed genanvender sine midler i organisationen, og at Fabus bestyrelse er ulønnet. Det betyder også, at Fabu ind imellem vælger at udbyde enkelte ydelser til kostpris, fx § 54-støttepersoner til forældre til anbragte børn eller samtalegrupper for anbragte børns forældre o.l., fordi man dermed yder støtte til en udsat gruppe mennesker. Og det betyder, at Fabu ofte deltager i fagligt udviklingsarbejde til glæde for både de kommuner, vi løser opgaver for, og de børn, unge og forældre, der er vores målgruppe.

Fabu er tilknyttet landsforeningen Livsværk, der også er administrator for Fabu. Fabu er ligeledes en del af netværket NOFCA, der er et forum for nordiske familieplejeorganisationer.

Korte træk af Fabus historie
1904 Københavns Amts Plejehjemsforening stiftes – som en af cirka 15 foreninger under De Danske Plejehjemsforeninger

1976 Bistandsloven indføres – cirka samtidig ændrer foreningen navn til Familieplejen for Børn og Unge

1981 Ved Finn Voss’ tiltrædelse som leder har Familieplejen for Børn og Unge 4 kuratorer ansat og kontor i Grundtvigs Hus i Studiestræde i København.

1990 Fabu flytter til Tårnvej 2 i Rødovre. Antallet af kuratorer er vokset til 8-9, og foreningen har omkring 200 familieplejesager

1992 Organisationen Ungbo går konkurs – og river næsten Fabu med sig. KFBU (Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge) træder til som økonomisk sikkerhedsnet – og får et nyt medlem.

1994 Fabu får sin første samværsopgave – og en ny ydelse ser dagens lys.

2001 Fabu flytter sit hovedkontor til Jyllingevej 59, 1. sal, og Tårnvej 2 bliver samværscenter.

2003 Den sidste rest af et kommunalt/amtsligt ”ejerskab” i form af bestyrelsesposter forsvinder, da Svend Jensen - udpeget amtsrådsmedlem - stopper som formand for Fabus bestyrelse.

2005 Familieplejen for Børn og Unge skifter formelt navn til Fabu.

2008 Fabu overtager KFBU’s familieplejeafdeling, og Døgnplejeformidlingen for Børn og Unge i Nordsjælland fusioneres ind i Fabu efter flere års drøftelser. I samme periode hjemtager kommunerne store dele af Fabus traditionelle kerneopgave, og Fabu udvikler nye ydelser på området udsatte familier, børn og unge.

2014 Fabu åbner samværslokaler i Ringsted

2016 Fabu åbner samværslokaler i Vordingborg

2017 Finn Voss fratræder som direktør og den hidtidige souschef, Marianne Folden, tiltræder 1. juli som ny leder af Fabu, der nu har tilføjelsen Socialfagligt konsulenthus.

Klik her og læs om Finns 36 år som direktør i Fabu