Fabus bestyrelse


Fabu er organiseret som en almen velgørende fond ”Fabu-fonden” og ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af:

Formand:
Mogens Højenvang. Tidligere børne- og kulturdirektør i Frederikssund Kommune.

Næstformand:
Idamarie Leth Svendsen. Cand.jur.  og ph.d., lektor ved Institut for Socialt Arbejde ved professionshøjskolen Metropol.

Bestyrelsesmedlemmer:
Roland Durup. Psykolog
Claus-Arne Hansen. Cand.merc. Uddannelsesleder ved Institut for Socialt Arbejde ved Professionshøjskolen Metropol.
Lasse Meldgaard Bloch, journalist, seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Margit Næsby van der Klein, Socialrådgiver, Børn- og Ungechef i Roskilde Kommune

Daglig leder:
Direktør Marianne Folden

Forretningsfører:
Livsværk, Dronningensvej 2, 2000 Frederiksberg