Medarbejdere


Medarbejdergruppen består af socialrådgivere, pædagoger og administrativt uddannede og er fordelt med 2 ledere, 15 konsulenter og 3 sekretærer. Derudover har vi tilknyttet 20-25 eksterne konsulenter, som løser opgaver på timebasis. I Fabu vægter vi at personalet er velkvalificeret til at løse opgaverne og alle medarbejdere har derfor forskellige relevante efteruddannelser inden for børne- og familieområdet. Alle medarbejdere tilbydes løbende supervision og kurser. Vi er igennem flere år blevet superviseret af psykologerne Susan Hart og Knud Helborn ud fra den neuroaffektive ramme og har tidligere gennem mange år haft glæde af børne -og unge psykiater Søren Hertz.  Pr.1.1.2019 er Thilde Westmark tilknyttet Fabu som fast supervisor.

Som organisation er vi i høj grad bevidste om det ansvar, der hviler på os, når vi påtager os arbejdsopgaver, som bringer vores medarbejdere i tæt kontakt med børn og unge i udsatte positioner. Derfor indhenter vi altid børneattest forud for ansættelse af en ny medarbejder, og vi indhenter nye børneattester på alle Fabus medarbejdere hvert andet år.

Klik på det enkelte billede og læs medarbejderens CV

Ledelse

Malene Abel Brask, Direktørmab@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30 Mobil: 30 11 70 39

Konsulenter

Alexandra Harms, Konsulent/Koordinatoralh@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30 Mobil: 23 34 28 10
Ann Sofie Haugbjerg, Faglig koordinator ac@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30 Mobil: 23 83 66 72
Christina Emanuelsen, Konsulent/underviserce@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30 Mobil: 22 58 29 40
Elma Sarac Prguda, Konsulent/koordinatorep@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30 Mobil: 21 93 84 03
Gitte Jakobsen, Konsulent/undervisergj@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30 Mobil: 22 30 33 90
Hanne Nielsen, Konsulent/koordinatorhn@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30 Mobil: 51 52 02 06
Hanne Dufri Riis, konsulent/koordinatorhr@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30 Mobil: 40 11 48 66
Heidi Møller-Rasmussen, Faglig konsulent/visitator/underviserhmr@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30 Mobil: 20 12 67 37
Marianne Jensen, Konsulent/undervisermj@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30 Mobil: 40 43 76 38
Marie-Louise Nør, Konsulent/koordinatormln@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30 Mobil: 29 11 74 06
Nadine S. Lagoni, konsulent/koordinatornsl@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30
Rasmus Stricker Vildgaard, Konsulentrsv@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30 Mobil: 23 99 68 30
Sacha Sall, Konsulent/Koordinatorsas@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30 Mobil: 23 26 60 46
Sine Svendsen, Konsulent/koordinator/terapeutsms@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30 Mobil: 40 30 49 13
Tina Leiberg Hansen, Konsulent/terapeuttlh@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30 Mobil: 23 39 32 64

Sekretærer

Kirsten Holm Nielsen, Sekretær Tårnvejfabu@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30
Randi Seeberg Løbger, Sekretær Jyllingevejfabu@fabu.dkTlf.. 38 76 06 80
Susanne Poulsen, Sekretær Tårnvejsamvaer@fabu.dkTlf.: 36 72 03 30

Eksterne tilknyttede psykologer

Marie Andersen, cand.psych.fabu@fabu.dkTlf.: 38 76 06 80
Stinne Bogh, cand.psych.aut.fabu@fabu.dkTlf.. 38 76 06 80