Sådan behandler vi personoplysninger


Oplysningspligt

Når Fabu indsamler og behandler personoplysninger om kontaktpersoner mv. er Fabu forpligtet til at oplyse om:

A) Formålet og grundlaget for behandlingen

Fabu vil indsamle og behandle personoplysninger om kontaktpersoner for at varetage følgende formål:

B) Hvilke kategorier af personoplysninger, der er tale om, herunder

C) Grundlaget for behandlingen af personoplysninger og de legitime interesser, som efterspørges af Fabu, er baseret på interesseafvejning.

D) Eventuelle modtagere af personoplysninger

E) Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret

F) Retten til at anmode Fabu om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dine oplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til data portabilitet.

G) Når behandlingen er baseret på dit samtykke, retten til at trække det tilbage på ethvert tidspunkt.

H) Retten til at klage til Datatilsynet

 

Spørgsmål og klager

Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til nærværende privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger bedes du kontakte Fabu, Malene Abel Brask, Kirsten Holm Nielsen eller Susanne Poulsen.

Kontakt os venligst, hvis du har nogle klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.

Fabu-Fonden
Jyllingevej 59, 1.
2720 Vanløse
T: 38 76 06 80
E: fabu@fabu.dk

 

PDF til udskrift