Bøger


PLEJEFAMILIE, GAVER OG OPGAVER


Ny antologi om at være plejefamilie

"Plejefamilie - gaver og opgaver" er en antologi, hvor en buket af vidende fagpersoner, plejefamilier, tidligere anbragte unge m.fl. skriver om deres viden og erfaring med familieplejeområdet.

Bogen henvender sig til plejefamilier og professionelle og kan bruges som opslagsbog og et sted at hente viden og inspiration til arbejdet med og som plejefamilie, men bogen kan med sit klare og enkle sprog læses af alle, ikke mindst af de børn, unge og forældre, som har anbringelse i plejefamilie tæt inde på livet.

Antologien udgives på Forlaget Systime og vil også komme som ibog® i første kvartal 2015. Bogen kan bestilles på forlaget Systime

Faglig leder Marianne Folden er en af redaktørerne til bogen og derudover har Fabu bidraget med flere af kapitlerne.

Forfatterne fra Fabu er følgende: Marianne Folden, Malene Abel Brask, Gitte Jakobsen, Marianne Jensen og Vivi Nielsen.

Min historie


MIN HISTORIE er et materiale til brug for arbejdet med barnets historie – et bud på, hvordan forældre og plejeforældre kan samarbejde med barnet og derved skabe bedre udviklingsbetingelser for barnet. Materialet består af en grundbog, en række temabøger til børnene selv og en arbejdsbog med redskaber, samtalebilleder og tegn-og-fortæl-ark.

Læs mere her og se priser for et helt sæt eller enkelte bøger.

Materialet sælges gennem Fabu, kontakt sekretær Kirsten Holm Nielsen 36 72 03 30 eller  khn@fabu.dk

”Grundbogen er en velskrevet, enkel og brugbar bog for forældre, plejeforældre og fagfolk, der har med plejefamilier og anbringelse af børn at gøre, bl.a. fordi dens beskrivelser og anvisninger er enkle og praktiske”. Lektørudtalelse fra Københavns Biblioteker

Sissel Stær


Historien om Sissel Stær er skrevet af Svein Fürstenberg Rysjedal og er oversat af Klinisk psykolog Niels Dueholm.

Bogen henvender sig til børn i børnehavealderen og de tidligste skoleår og er en histiorie om en lille stær, som ikke kan bo hos sin mor. Moderen sover hele tiden og kan ikke tage sig af Sissel Stær, og derfor må hun flytte ind hos en anden stærefamilie. En god bog for plejebørn, som handler om gode, stærke og svære følelser mellem børn og voksne.

Bogen koster 100 kr. plus evt. porto og kan købes ved henvendelse til sekretær Kirsten Holm Nielsen tlf. 36 72 03 30 eller khn@fabu.dk